Capitol 12 - Implementarea sistemelor de fișiere

Demo-uri

Pentru parcurgerea demo-urilor, folosiți arhiva aferentă.

 1. Folosiți comanda stat pentru a afișa informații despre inode-ul corespunzător unui fișier, director, link simbolic, char device, block device:
  stat /etc/passwd
  stat /usr/lib/
  stat /usr/bin/cc
  stat /dev/null
  stat /dev/loop0
  • Afișați informații despre un socket Unix, după ce îl căutați în ierarhia /var/run/:
   sudo find /var/run -type s
   sudo stat /var/run/udev/control
  • Aflați dimensiunea fișierului /sbin/init folosind stat:
   stat -c %s /sbin/init
  • Urmăriți modificările timpilor de acces pe fișier (access time, modify time, change time) folosind comenzile de mai jos:
   cd /tmp
   touch a.txt
   stat a.txt
   cat a.txt
   stat a.txt
   chmod a+rw a.txt
   stat a.txt
   echo "abc" > stat.txt
   stat a.txt
   • access time este timpul de acces al fișierului, deschis pentru citire.
   • modify time este timpul de modificare a datelor fișierului.
   • change time este timpul de modificare a metadatelor fișierului (informații din inode).
 2. Creați un fișier simplu și urmăriți numărul de link-uri ale acestuia:
  cd /tmp
  touch first.txt
  ls -i first.txt
  ls -l first.txt
  • A doua coloana de la rularea ls -l este numărul de link-uri, inițial 1.
  • Creați un fișier ca hard link la primul:
   ln first.txt second.txt
  • Observați că inode-ul este același iar numărul de link-uri este egal cu doi:
   ls -i first.txt second.txt
   ls -l first.txt second.txt
  • Creați un al treilea link și observați numărul de link-uri egal cu 3:
   ln second.txt third.txt
   ls -i first.txt second.txt third.txt
   ls -l first.txt second.txt third.txt
  • Ștergeți primele două link-uri/nume și obsevați păstrarea inode-ului și reducerea numărului de link-uri la 1 pentru ultimul nume:
   unlink first.txt
   rm second.txt
   ls -i third.txt
   ls -l third.txt
   • unlink și rm pot fi folosite interschimbabil.
 3. Urmăriți numărul de link-uri/nume aferente unui director gol. Numărul este 2: un link este numele efectiv al directorului, iar altul este referința '.' (punct, dot) către director însuși:
  cd /tmp
  mkdir /tmp/test-d
  ls -ld /tmp/test-d
  • Creați un subdirector al directorului /tmp/test-d/. Numărul de link-uri va crește la 3, cu ajutorul referinței '..' (punct punct, dot dot) de la subdirector:
   mkdir /tmp/test-d/test-subd
   ls -ld /tmp/test-d
  • Creați un subfișier al directorul /tmp/test-d/. Numărul de link-uri nu se va modifica, întrucât fișierul nu are o referință la directorul părinte:
   touch /tmp/test-d/test-f
   ls -ld /tmp/test-d
 4. Creați un director simplu și vedeți ce spațiu ocupă pe disc, folosind comanda stat:
  cd /tmp
  mkdir /tmp/fill-d
  stat -c %s /tmp/fill-d
  • Copiați scriptul create-long-filenames din arhivă și rulați-l în directorul proaspăt creat:
   cd /tmp/fill-d
   # TODO: copy script
   ./create-long-filenames
  • Observați conținutul directorului și noua dimensiune a acestuia:
   ls -l /tmp/fill-d
   stat -c %s /tmp/fill-d
   • Dimensiunea directorului a crescut datorită numărului de intrări în director.
   • Dimensiunea directorului este multiplu de dimensiunea blocului sistemului.
 5. Citirea intrărilor dintr-un director; simularea comenzii ls
  • Intrați în directorul 5-dirent/.
  • Consultați fișierul dirent.c.
  • Compilați fișierul folosind comanda make.
  • Rulați executabilul obținut dându-i ca argument un director:
   ./dirent tmp
   ./dirent /usr
   ./dirent /var/run
   ./dirent /usr/lib
   • Observați afișarea intrărilor și a tipului acestora.
   • Structura struct dirent reține informațiile legate de o intrare dintr-un director.
  • Un director este, pe disc, un inode ale cărui bloc-uri conține un vector de intrări asemănătoare cu struct dirent.
   • Intrările sunt citite de pe disc folosind apelul readdir, similar folosirii apelului read pentru fișiere.
   • La fel ca fișierele obișnuite (regular files) și directoarele folosesc intern un cursor de fișier care este actualizat după fiecare apel readdir.
so/curs/fs.txt · Last modified: 2020/05/13 20:32 by razvan.deaconescu
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0