Tutorial Visual Studio

Găsiți aici o gamă mai largă de tutoriale și explicații pentru folosirea Visual Studio. În continuare, prezentăm câteva aspecte generale care vă sunt necesare pentru lucrul cu platforma Windows pentru laborator și teme.

Terminologie

Termen Explicație
Solution (.sln)Fișier cu extensia .sln care conține mai multe proiecte.
De exemplu, pentru fiecare laborator Windows, vi se furnizează un fișier .sln (soluție) care conține câte un proiect pentru fiecare exercițiu de laborator.
Project Colecție de fișiere sursă și headere care pot fi compilate împreună pentru a obține un singur executabil.

TLDR

Ce? Cum?
Creare proiect nou File→New→Project
Adăugare fișier nou la proiect Select Source Files→Click dreapta→ Add → New Item
Adăugare fișier existent la proiect Select Source Files→Click dreapta→ Add → Existing Item
Deschidere proiect existent Selectare .sln → Click dreapta → Open with → Microsoft …
Compilare Solution Selectare tab Build → Build Solution
Alternativ: F7
Compilare Proiect Selectare nume proiect din Solution Explorer→ Selectare tab Build → Build <nume proiect>
Setare Start-up Project Selectare nume proiect din Solution Explorer → Click dreapta → Set as Start-up Project
Rulare proiect Selectare tab Debug → Start without Debugging

Alternativ: Ctrl + F5
Rulare proiect specific Selectare proiect ca startup project
Rulare proiect cu debugger Selectare tab Debug → Start Debugging

Alternativ: F5
Adăugare/Ștergere breakpoint Click pe linia cu instrucțiunea + F9
Next step pentru debugger F10
Continue pentru debugger F5
Deschidere PowerShell din VS Selectare tab Tools→PowerShell Command Prompt
Rulare Aplicație din PowerShell Selectare tab Tools→PowerShell Command Prompt→ .\<nume-proiect>.exe
Rulare Aplicație din Cygwin Deschidere Cygwin→ cd “<Cale catre Proiect>/Debug”→./<nume-proiect>.exe
Sugestii de completare Ctrl+Space
Căutarea definiției unei funcții/variabileClick dreapta → Goto definition

Creare proiect nou

Aplicația cu care vom lucra în cadrul laboratorului de Sisteme de Operare pentru platforma Windows este Microsoft Visual C++ 2010 Express. În cadrul mașinii virtuale de laborator, această aplicație este deja instalată și se poate găsi pe Desktop.

Pentru a crea un proiect nou, apăsați File→New→Project. Se va deschide o fereastră precum cea de mai jos.

În fereastra nou deschisă, selectați Win32 Console Application (în partea de sus a imaginii, în chenar roșu) și completați informațiile referitoare la numele proiectului, precum și la locația în care se va afla proiectul. Apăsați OK.

Apăsați butonul Next pentru a intra în meniul de configurații al aplicației. Se va deschide o fereastră nouă, similară celei de mai jos.

În fereastra de configurări ale aplicației, asigurați-vă că alegeți “Console application” ca tip de aplicație (Application type) și “Empty project” ca setări adiționale ale proiectului (Additional options) deoarece dorim ca să adăugăm sursele noastre proprii. Pentru a finaliza crearea proiectului, apăsați butonul “Finish”.

În acest moment, am creat un proiect nou, dar care nu are fișiere sursă sau headere. Fișierele corespunzătoare soluției, respectiv proiectului, se găsesc în locația specificată la creare. În cazul exemplului de mai sus, calea dată a fost: C→Users→Documents→Visual Studio 2010→Projects, ca în imaginea de mai jos.

În continuare, vom analiza componența proiectului din ierarhia de fișiere:

 • Fișierul ProiectSO.sln reprezintă un fișier care conține toată informația referitoare la organizarea proiectului. Acest fișier este folosit pentru deschiderea soluției (solution) și a tuturor proiectelor pe care le conține.
 • Fișierul ProiectSO.sdf conține o bază de date SQL ce poate fi folosită pentru dezvoltarea aplicației. Dacă baza de date nu este folosită în cadrul proiectului, atunci fișierul .sdf poate fi șters.
 • ProiectSO - folderul conține fișierele sursă ale proiectului ProiectSO.
 • ProiectSO/ProiectSO.vcxproj - fișierul conține informații legate de setările proiectului ProiectSO.
 • ProiectSO/ProiectSO.vcxproj.filters - fișier XML care conține împărțirea logică a proiectului. Uzual, conține secțiuni precum: Header Files (folosit, de obicei, pentru fișiere header - .h/hpp), Source Files (folosit, de obicei, pentru fișiere sursă - .c/cpp), Resource Files (folosit, de obicei, pentru fișiere de tip resursă, care nu sunt nici fișiere sursă, nici headere - exemplu: fișiere de configurație, pictograme etc.).

Adăugare fișiere într-un proiect

În mod uzual, un proiect are 4 secțiuni vizibile din cadrul Solution Explorer (vezi poza de mai jos):

 • External Dependencies - dependențe externe adăugate automat de către program în momentul în care se folosesc directive de preprocesare de tipul #include.
 • Header Files - fișiere header adăugate de către programator
 • Resource File - fișiere folosite de aplicație, dar care nu sunt nici fișiere header, nici fișiere sursă.
 • Source Files - fișiere sursă folosite de către aplicație

Atenție! Fișierele din External Dependencies sunt adăugate automat de către editor și nu pot fi șterse.

Adăugarea unui fișier nou în proiect

Pentru a adăuga un fișier nou în proiect, selectați secțiunea dorită (Header Files/Resource Files/Source Files), apăsați click dreapta și alegeți Add→New Item.

De exemplu, pentru adăugarea unui fișier sursă nou, numit print.c, selectați Source Files și, folosind click dreapta, alegeți Add→New Item. Alegeți C++ File ca tip de fișier și numele fișierului.

Adăugarea unui fișier existent în proiect

Pentru a adăuga un fișier existent la proiect, selectați secțiunea dorită din cadrul Solution Explorer (Header Files, Resource Files sau Source Files) și, folosind click dreapta, alegeți Add→Existing Item. Folosind explorerul deschis, alegeți fișierul dorit.

În imaginile de mai jos este exemplificat modul prin care se adaugă un fișier sursă nou în cadrul unui proiect.

Deschidere proiect existent

De cele mai multe ori, atât la laboratoare, teme, cât și în industrie, veți lucra cu proiecte deja existente.

Pentru a deschide un proiect existent, se poate alege una din variantele următoare:

 • Click dreapta pe fișierul .sln asociat proiectelor și selectați Open with → Microsoft Visual C++ 2010 Express (ca în imaginea de mai jos)

 • Din cadrul aplicației Microsoft Visual C++ 2010 Express. Accesați File→Open→Project/Solution și alegeți fișierul .sln care conține proiectele de interes.

La prima deschidere a unui proiect existent (mai ales dacă este un proiect mai vechi), este posibil să apară o etapă de conversie a acestuia. În acest caz, navigați prin ferestrele de configurare folosind Next și/sau Finish.

Lucrul uzual cu proiecte

Un fișier .sln conține unul sau mai multe proiect. În cazul în care există mai multe proiecte, fișierul .sln (Solution) trebuie să conțină un proiect principal (Start-up Project) care să fie rulat în mod implicit.

În imaginea de mai jos, fișierul .sln numit lab02-win.sln conține 4 proiecte (Solution ‘lab02-win.sln’ (4 projects): 1-cat, 2-crc, 3-ls, 4-trouble. Proiectele au aceiași împărțire logică asemeni majorității proiectelor Visual Studio: External Dependencies, Header Files, Resource Files, Source Files. Proiectul principal (Start-up project) este cel al cărui nume este îngroșat, în cazul prezentat fiind vorba de proiectul 1-cat.

Compilare

Pentru a compila toate proiectele din fișierul .sln, accesați tab-ul Build și alegeți “Build Solution”. Alternativ, puteți folosi ca scurtătură tasta F7.

Deoarece compilarea mai multor proiecte poate consuma destul de mult timp, se poate alege varianta de compilare a unui singur proiect. Pentru aceasta, trebuie să selectați proiectul dorit din Solution Explorer și puteți folosi una din următoarele variante:

 • Click dreapta pe numele proiectului din Solution Explorer și alegeți Build
 • Alegeți meniul Build din bara de meniu a aplicației Visual Studio și selectați Build <nume-proiect>

În imaginea de mai jos este exemplificat un fișier .sln care are mai multe proiecte. Pentru compilarea întregii colecții de proiecte se va alege “Build Solution”/F7 din meniu. Pentru compilarea individuală a unui proiect, în cazul prezentat 2-crc, selectați proiectul 2-crc din Solution Explorer și alegeți Build 2-crc din meniul Build al aplicației Microsoft Visual C++ 2010 Express.

Folosind PowerShell, împreună cu utilitarul nmake, puteți compila sursele folosind fișiere Makefile. Mai multe detalii găsiți aici.

Setare StartUp Project

Pentru a seta un proiect ca proiect de pornire (StartUp Project), selectați numele proiectului din Solution Explorer, apăsați click dreapta și alegeți “Set as StartUp Project”.

În imaginea de mai jos, dorim să setăm proiectul 2-crc ca proiect de pornire.

Rulare

O aplicație compilată folosind Visual Studio Poate fi rulată în mai multe moduri:

 • Din cadrul aplicației. Din meniul Debug al Microsoft Visual C++ 2010 Express, alegeți “Start without Debugging”. Alternativ, folosiți “Ctrl + F5”.

Atenție! Dacă sunt mai multe proiecte în cadrul fișierului .sln, în mod implicit va rula proiectul de pornire (StartUp Project). Pentru a rula un proiect care nu este proiect de pornire, acesta trebuie setat ca StartUp Project.

 • Din PowerShell. Din meniul Tools al Microsoft Visual C++ 2010 Express, alegeți “PowerShell Command Prompt”. Se va deschide o fereastră PowerShell în folderul în care se află executabilele obținute în urma compilării proiectelor. Pentru rulare din linie de comandă, folosiți .\<nume-proiect>.exe.

În imaginea de mai jos, proiectul ProiectSO a fost compilat din cadrul aplicației Microsoft Visual C++ 2010 Express. Pentru rularea executabilului din linia de comandă, rulăm “.\ProiectSO.exe”.

Atenție! Observați calea în care se află exercutabilele compilate: folderul Debug aflat în cadrul locației colecției de proiecte (în cazul de față, ProiectSO, în care se află fișierul ProiectSO.sln).

 • Din Cygwin. Folosind comenzi precum cd (change directory), modificați folderul de lucru în folderul proiectului.

Debugging

Visual Studio permite opțiunea de a face debugging unui program. Pașii pentru a utiliza debuggerul din cadrul Microsoft Visual C++ 2010 Express sunt următorii:

Adăugarea unui breakpoint

Pentru a adăuga un breakpoint, click pe linia la care doriți să adăugați breakpoint-ul și apăsați tasta F9 SAU apăsați din cadrul aplicației pe bara gri din stânga codului, în dreptul liniei de cod dorite. În exemplul de mai jos, am adăugat un breakpoint la linia 4 a fișierului hello.c, la intrarea în funcția add.

Rularea pentru debugging

Din meniul Debug al Microsoft Visual C++ 2010 Express, alegeți “Start Debugging” (Alternativ, folosiți F5).

Adăugarea variabilelor de vizionat

În urma rulării programului în modul debugging, execuția programului va fi suspendată la prima instrucțiune din flow-ul de execuție care conține un breakpoint setat. În acest moment, în fereastra editorului de text, există o secțiune în care se pot adăuga variabilele a căror evoluție dorim să le verificăm. În exemplul de mai jos, am adăugat parametrii a, b și c ai funcției add, precum și variabila locală sum. Puteți observa valorile cu care a fost apelată funcția (a=2, b=3, c=o adresă de pe stivă care indică spre o valoare neinițializată), precum și faptul că nu s-a alocat încă variabila locală sum.

Rularea următorului pas

Pentru continuarea execuției, puteți alege din meniul Debug, opțiunea Continue (sau F5). Aceasta va continua execuția până la întâlnirea următorului breakpoint sau până la finalizarea programului.

Pentru a continua execuția step-by-step, alegeți din meniul Debug opțiunea Step Over (sau F10). Observați săgeata galbenă care indică instrucțiunea următoare, precum și cum se modifică variabilele monitorizate.

so/laboratoare/resurse/windows-laborator/tutorial-visual-studio.txt · Last modified: 2021/02/27 22:17 by maria.mihailescu
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0