Windows - Tips&Tricks

Informațiile din acesta pagina au rolul de a ajuta un student în rezolvarea laboratoarelor și a temelor pentru platforma Windows, din cadrul materiei Sisteme de Operare.

Resurse pentru lucrul cu Windows in cadrul materiei:

so/laboratoare/resurse/windows-laborator.txt · Last modified: 2021/02/27 22:28 by maria.mihailescu
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0