Examen CA/CB/CC 2020-2021

Urmăriți precizările din pagina de reguli.

Examen final

Consultați ghidul pentru studenți al examenului de SO.

Consultați lista de întrebări de la care vom porni discuția pe parcursul examenului.

Puteți participa o singură dată pe sesiune la examenul final.

Sesiunea din toamnă, august-septembrie 2021

Datele de examen de SO pentru sesiunea din toamnă, august-septembrie 2021, sunt:

  • TODO
  • TODO

Sesiunea din vară, iunie 2021

Datele de examen de SO pentru sesiunea mai 2020 sunt:

  • TODO
  • TODO
  • TODO

Desfășurare examen

Examenul de SO va consta într-un call / interviu de 15 minute cu doi supraveghetori. În decursul acestui examen oral, studentul va fi rugat să răspundă la câteva întrebări din materia de SO adresate de către supraveghetori. Răspunsurile date de către student la întrebarile supraveghetorilor vor fi evaluate cu un punctaj. Nota obținută în cadrul examenului va fi suma punctajelor obținute la toate întrebările.

În timpul examenului veți putea consulta orice material scris sau online. Nu este permisă comunicarea, fie fizică, fie online (Messenger, Instagram, WhatsApp etc.) cu alte persoane în afară de supraveghetori în timpul examenului.

Precizăm că va trebui să aveți la dispoziție, în timpul examenului, o cameră video pentru a vă confirma identitatea, împreună cu un act de identitate. Dacă există situații obiective în care nu veți avea o cameră video în timpul examenului, trimiteți un e-mail către TODO cu subiectul [SO][Examen] Cameră video: Prenume NUME, grupă, de exemplu [SO][Examen] Cameră video: Ana POPESCU, 332CB.

Informații despre desfășurătorul și conținutul examenului găsiți în secțiunea aferentă din pagina de notare. În pregătirea examenului puteți să parcurgeți subiectele de examen anterioare.

Urmăriți precizările din pagina de reguli.

so/meta/examen/2020-2021.txt · Last modified: 2021/03/04 15:32 by maria.mihailescu
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0