Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

so:meta:hit_list [2021/06/18 21:46]
maria.mihailescu [Distincții pentru anul universitar 2020-2021]
so:meta:hit_list [2022/07/05 15:42] (current)
maria.mihailescu
Line 1: Line 1:
 ===== Distincții ===== ===== Distincții =====
 +
 +==== Distincții pentru anul universitar 2021-2022 ====
 +
 +=== Distincții pentru implicare în activitățile de curs ===
 +  * ILIE Alexandru Gabriel
 +  * IONICĂ Ștefan Teodor
 +  * PRICOP Marius-Răzvan
 +  * SIN Costin-Robert
 +  * TĂNASE Răzvan-Andrei
 +  * VÎRTAN Răzvan-Nicolae
 +
 +=== Distincții pentru implicare în activitățile de laborator ===
 +  * ABAGIU Ioan-Razvan
 +  * BARBU Mihai-Eugen
 +  * BEJAN Alexandru-Gabriel
 +  * CAPLAN Robert Ştefan
 +  * CONSTANTIN Cristian
 +  * DĂNESCU Andrei-Lucian
 +  * DAVID Dimitrie
 +  * DEAC Bogdan Tudor
 +  * HODOBOC-VELESCU Tudor
 +  * IONESCU Mihai
 +  * IORDACHE Tiberiu-Mihai
 +  * LUNGEANU Cristian-Marian
 +  * MIHALCEA Laurenţiu-Cristian
 +  * NICOLETE Ștefania-Liliana
 +  * PETRE-ANTICA Eduard-Dominic
 +  * POPESCU Armand
 +  * PRICOP Marius-Răzvan
 +  * SARAEV Ștefan
 +  * SAVA Cezar-Marian
 +
 +=== Distincții pentru implementarea temelor ===
 +  * BUD Liviu-Alexndru
 +  * BUF Sorina-Anamaria
 +  * DRAGNE Lavinia Stefana
 +  * FĂTU Miruna-Maria
 +  * FLOREA Andrei-Bogdan
 +  * IGNAT Andrei-Horia
 +  * MOŞNEAG Maria
 +  * PARIS Cristian-Tănase
 +  * PETRUC Rareş
 +  * ȚEUGEA Ioan-Teodor
 +
 +=== Distincții pentru examen ===
 +  * BARBU Matei
 +  * CALIȚESCU Mihai-Gabriel
 +  * CÎRCEANU Bogdan
 +  * GHEORGHIU Adrian
 +  * UDRESCU Alexandra
  
 ==== Distincții pentru anul universitar 2020-2021 ==== ==== Distincții pentru anul universitar 2020-2021 ====
so/meta/hit_list.txt · Last modified: 2022/07/05 15:42 by maria.mihailescu
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0