Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

so:meta:anunturi [2020/05/29 19:18]
dragos_florin.costea
so:meta:anunturi [2020/06/09 16:13] (current)
dragos_florin.costea
Line 1: Line 1:
 ====== Anunțuri ====== ====== Anunțuri ======
 +
 +**9 iunie 2020**:
 +Vă mulțumim pentru feedback-ul de examen pe care ni l-ați transmis!
 +Echipa de SO a făcut o prelucrare a feedback-ului [[https://​docs.google.com/​spreadsheets/​d/​e/​2PACX-1vScUbm2HLkUj2dIh9xrr2qck7raxpwo-eFKlwitaPG3tC9xHKfzTJicyJVT5CEP5y9OsbaqAEsLajwG/​pubhtml#​ |aici]]. Prelucrarea presupune extragerea ideilor comune sau mai deosebite din fiecare feedback.
 +Această prelucrare nu conține absolut toate ideile, pentru a nu încuraja o atitudine distructivă în scrierea unui feedback. Cu toate acestea, întregul feedback "​brut"​ a fost recepționat de către echipă.
  
 **29 mai 2020**: ​ **29 mai 2020**: ​
so/meta/anunturi.txt · Last modified: 2020/06/09 16:13 by dragos_florin.costea
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0