Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

so:laboratoare:laborator-05 [2020/03/19 01:06]
liza_elena.babu [Exercițiul 0 - Joc interactiv]
so:laboratoare:laborator-05 [2020/03/24 00:28] (current)
andrei.baronescu [Exercițiul 6 - Stack overflow]
Line 958: Line 958:
       * în funcția ''​take_snapshot''​ salvați în structura de date ce reține imaginea stivei câmpurile adresă și valoare.       * în funcția ''​take_snapshot''​ salvați în structura de date ce reține imaginea stivei câmpurile adresă și valoare.
  
-Ce reține structura ''​stack_elements''?​+Ce reține structura ''​stack_element''?​
  
 Funcția ''​f2''​ pune pe stivă un vector de 3 întregi. În ce ordine sunt puse elementele vectorului pe stivă? Funcția ''​f2''​ pune pe stivă un vector de 3 întregi. În ce ordine sunt puse elementele vectorului pe stivă?
so/laboratoare/laborator-05.1584572789.txt.gz · Last modified: 2020/03/19 01:06 by liza_elena.babu
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0