Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

so:laboratoare:laborator-02 [2020/02/21 15:38]
liza_elena.babu [Scrierea și citirea]
so:laboratoare:laborator-02 [2020/02/21 15:38] (current)
liza_elena.babu [Scrierea și citirea]
Line 149: Line 149:
 </​code>​ </​code>​
  
-Valoarea întoarsă este numărul de octeți ce au fost efectiv scriși, cel mult ''​count''​. În mod implicit nu se garantează că la revenirea din [[http://​linux.die.net/​man/​2/​write|write]] scrierea în fișier s-a terminat. Pentru a forța actualizarea se poate folosi [[http://​linux.die.net/​man/​2/​fsync|fsync]] sau fișierul se poate deschide folosind flagul ''​O_FSYNC'',​ caz în care se garantează că după fiecare write fișierul a fost actualizat.+Valoarea întoarsă este numărul de octeți ce au fost efectiv scriși, ​**cel mult** ''​count''​. În mod implicit nu se garantează că la revenirea din [[http://​linux.die.net/​man/​2/​write|write]] scrierea în fișier s-a terminat. Pentru a forța actualizarea se poate folosi [[http://​linux.die.net/​man/​2/​fsync|fsync]] sau fișierul se poate deschide folosind flagul ''​O_FSYNC'',​ caz în care se garantează că după fiecare write fișierul a fost actualizat.
  
 **Observație 1**:  **Observație 1**: 
so/laboratoare/laborator-02.1582292300.txt.gz · Last modified: 2020/02/21 15:38 by liza_elena.babu
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0