GDB

Rulare gdb

GDB poate fi folosit în două moduri pentru a depana programul:

 • rulându-l folosind comanda gdb
 • folosind fişierul core generat în urma unei erori grave (de obicei segmentation fault)

Cea de a doua modalitate este utilă în cazul în care bug-ul nu a fost corectat înainte de lansarea programului. În acest caz, dacă utilizatorul întâlneşte o eroare gravă, poate trimite programatorului fişierul core cu care acesta poate depana programul şi corecta bug-ul.

Cea mai simplă formă de depanare cu ajutorul GDB este cea în care dorim să determinăm linia programului la care s-a produs eroarea. Pentru exemplificare considerăm următorul program:

1 add.c
#include <stdio.h>
 
int f(int a, int b)
{
	int c;  
	c = a + b;  
	return c;
}
 
int main()
{
	char *bug = 0;
	*bug = f(1, 2);
	return 0;
}

După compilarea programului acesta poate fi depanat folosind GDB. După încărcarea programului de depanat, GDB intră în mod interactiv. Utilizatorul poate folosi apoi comenzi pentru a depana programul:

$ gcc -Wall -g add.c
$ gdb a.out
[...]
(gdb) run
Starting program: a.out
 
Program received signal SIGSEGV, Segmentation fault.
0x08048411 in main () at add.c:13
13       *bug=f(1, 2);
(gdb)

Prima comandă folosită este run. Această comandă va porni execuţia programului. Dacă această comandă primeşte argumente de la utilizator, acestea vor fi transmise programului. Înainte de a trece la prezentarea unor comenzi de bază din gdb, să demonstrăm cum se poate depana un program cu ajutorul fişierului core:

# ulimit -c 4
# ./a.out
Segmentation fault (core dumped)
# gdb a.out core
Core was generated by `./a.out'.
Program terminated with signal 11, Segmentation fault.
#0 0x08048411 in main () at add.c:13
13       *bug=f(1, 2);
(gdb) 

Comenzi de bază GDB

Câteva din comenzile de bază în gdb sunt:

 • breakpoint - primeşte ca argument un nume de funcţie (ex: main), un număr de linie şi, eventual, un fişier (ex: break sursa.c:50) sau o adresă (ex: break *0x80483d3).
 • next - va continua execuţia programului până ce se va ajunge la următoarea linie din codul sursă. Dacă linia de executat conţine un apel de funcţie, funcţia se va executa complet.
 • step - dacă se doreşte şi inspectarea funcţiilor.

Folosirea acestor comenzi este exemplificată mai jos:

$ gdb a.out
(gdb) break main
Breakpoint 1 at 0x80483f6: file add.c, line 12.
(gdb) run
Starting program: a.out
 
Breakpoint 1, main () at add.c:12
12       char *bug=0;
(gdb) next
13       *bug=f(1, 2);
(gdb) next
 
Program received signal SIGSEGV, Segmentation fault.
0x08048411 in main () at add.c:13
13       *bug=f(1, 2);
(gdb) run
The program being debugged has been started already.
Start it from the beginning? (y or n) y
Starting program: a.out
Breakpoint 1, main () at add.c:12
12       char *bug=0;
(gdb) next
13       *bug=f(1, 2);
(gdb) step
f (a=1, b=2) at add.c:8
6        c=a+b;
(gdb) next
7        return c;
(gdb) next
8   }
(gdb) next
 
Program received signal SIGSEGV, Segmentation fault.
0x08048411 in main () at add.c:13
13       *bug=f(1, 2);
(gdb)
 • list - această comandă va lista fişierul sursă al programului depanat. Comanda primeşte ca argument un număr de linie (eventual nume fişier), o funcţie sau o adresă de la care să listeze. Al doilea argument este opţional şi precizează câte linii vor fi afişate. În cazul în care comanda nu are nici un parametru, ea va lista de unde s-a oprit ultima afişare.
 • continue - se foloseşte atunci când se doreşte continuarea execuţiei programului.
$ gdb a.out
(gdb) list add.c:1
1    #include <stdio.h>
2
3    int f(int a, int b)
4    {
5        int c;
6        c=a+b;
7        return c;
8    }
(gdb) break add.c:6
Breakpoint 1 at 0x80483d6: file add.c, line 6.
(gdb) run
Starting program: a.out
 
Breakpoint 1, f (a=1, b=2) at add.c:6
6        c=a+b;
(gdb) next
7        return c;
(gdb) continue
Continuing.
 
Program received signal SIGSEGV, Segmentation fault.
0x08048411 in main () at add.c:13
13       *bug=f(1, 2);
 • print - cu ajutorul acesteia se pot afişa valorile variabilelor din funcţia curentă sau a variabilelor globale. print poate primi ca argument şi expresii complicate (dereferenţieri de pointeri, referenţieri ale variabilelor, expresii aritmetice, aproape orice expresie C validă). În plus, print poate afişa structuri de date precum struct şi union.
$ gdb a.out
(gdb) break f
Breakpoint 1 at 0x80483d6: file add.c, line 6.
(gdb) run
Starting program: a.out
 
Breakpoint 1, f (a=1, b=2) at add.c:6
6        c=a+b;
(gdb) print a
$1 = 1
(gdb) print b
$2 = 2
(gdb) print c
$3 = 1073792080
(gdb) next
7        return c;
(gdb) print c
$4 = 3
(gdb) finish
Run till exit from #0 f (a=1, b=2) at add.c:7
0x08048409 in main () at add.c:13
13       *bug=f(1, 2);
Value returned is $5 = 3
(gdb) print bug
$6 = 0x0
 
 
(gdb) print (struct sigaction)bug
$13 = {__sigaction_handler =
 {
  sa_handler = 0x8049590 <object.2>,
  sa_sigaction = 0x8049590 <object.2>
 },
 sa_mask =
 {
  __val =
 {
  3221223384, 1073992320, 1, 3221223428,
  3221223436, 134513290, 134513760, 0, 3221223384,
  1073992298, 0, 3221223436, 1075157952,
  1073827112, 1, 134513360, 0, 134513393, 134513648, 1,
  3221223428, 134513268, 134513760, 1073794080,
  3221223420, 1073828556, 1, 3221223760, 0,
  3221223804, 3221223846,	3221223866
 }
 },
 sa_flags = -1073743402,
 sa_restorer = 0xbffff9f2}
(gdb)

Depanarea unui proces

Pe majoritatea sistemelor de operare pe care a fost portat, gdb nu poate detecta când un proces realizează o operație fork. Atunci când programul este pornit, depanarea are loc exclusiv în procesul inițial, procesele copil nefiind atașate debugger-ului. În acest caz, singura soluție este introducerea unor întârzieri în execuţia procesului nou creat (de exemplu, prin apelul de sistem sleep), care să ofere programatorului suficient timp pentru a atașa, manual, gdb-ul la respectivul proces, presupunând că i-a aflat PID-ul, în prealabil.

Pentru a atașa debugger-ul la un proces deja existent, se folosește comanda attach, în felul următor:

(gdb) attach PID

Această metodă este destul de incomodă și poate cauza chiar o funcționare anormală a aplicației depanate, în cazul în care necesitățile de sincronizare între procese sunt stricte (de exemplu operații cu timeout).

Din fericire, pe un număr limitat de sisteme, printre care și Linux, gdb permite depanarea comodă a programelor care creează mai multe procese prin fork și vfork. Pentru ca gdb să urmărească activitatea proceselor create ulterior, se poate folosi comanda set follow-fork-mode, în felul următor:

(gdb) set follow-fork-mode mode 

unde mode poate lua valoarea parent, caz în care debugger-ul continuă depanarea procesului părinte, sau valoarea child, și atunci noul proces creat va fi depanat în continuare. Se poate observa că în această manieră debugger-ul este atașat la un moment dat doar la un singur proces, neputând urmări mai multe simultan.

Cu toate acestea, gdb poate ține evidența tuturor proceselor create de către programul depanat, deși, în continuare numai un singur proces poate fi rulat prin debugger la un moment dat. Comanda set detach-on-fork realizează acest lucru:

(gdb) set detach-on-fork mode 

unde mode poate fi on, atunci când gdb se va atașa unui singur proces la un moment dat (comportament implicit), sau off, caz în care gdb se atașează la toate procesele create în timpul execuției, și le suspendă pe acelea care nu sunt urmărite, în funcție de valoarea setării follow-fork-mode.

Comanda info forks afișează informații legate de toate procesele aflate sub controlul gdb la un moment dat:

(gdb) info forks

De asemenea, comanda fork poate fi utilizată pentru a seta unul din procesele din listă drept cel activ (care este urmărit de debugger).

(gdb) fork fork-id 

unde fork-id este identificatorul asociat procesului, așa cum apare în lista afișată de comanda info forks.

Atunci când un anumit proces nu mai trebuie urmărit, el poate fi înlaturat din listă folosind comenzile detach fork și delete fork:

(gdb) detach fork fork-id 
(gdb) delete fork fork-id 

Diferența dintre cele două comenzi este că detach fork lasă procesul să ruleze independent, în continuare, în timp ce delete fork îl încheie.

Pentru a ilustra aceste comenzi într-un exemplu concret, să considerăm programul următor:

forktest.c
 1 #include <stdio.h>
 2 #include <sys/types.h>
 3 #include <sys/wait.h>
 4 #include <unistd.h>
 5
 6
 7 int main(int argc, char **argv) {
 8   pid_t childPID = fork();
 9
10   if (childPID < 0) {
11     // An error occured
12     fprintf(stderr, "Could not fork!\n");
13     return -1;
14   } else if (childPID == 0) {
15
16     // We are in the child process
17     printf("The child process is executing...\n");
18     sleep(2);
19
20   } else {
21
22     // We are in the parent process
23     if (wait(NULL) < 0) {
24       fprintf(stderr, "Could not wait for child!\n");
25       return -1;
26     }
27     printf("Everything is done!\n");
28
29   }
30
31   return 0;
32 }

Dacă vom rula programul cu parametrii impliciți de depanare, vom constata că gdb va urmări exclusiv execuția procesului părinte:

$ gcc -O0 -g3 -o forktest forktest.c
$ gdb ./forktest
[...]
(gdb) run
Starting program: /home/mihnea/forktest
The child process is executing...
Everything is done!
 
Program exited normally.

Punem câte un breakpoint în codul asociat procesului părinte, respectiv procesului copil, pentru a evidenția mai bine acest comportament:

(gdb) break 17
Breakpoint 1 at 0x8048497: file forktest.c, line 17.
(gdb) break 27
Breakpoint 2 at 0x80484f0: file forktest.c, line 27.
 
(gdb) run
Starting program: /home/mihnea/forktest
The child process is executing...
 
Breakpoint 2, main () at forktest.c:27
27           printf("Everything is done!\n");
(gdb) continue
Continuing.
Everything is done!
 
Program exited normally.

Setăm debugger-ul să urmărească procesele copil, și observăm că, de data aceasta, celălalt breakpoint este atins:

(gdb) set follow-fork-mode child
(gdb) run
Starting program: /home/mihnea/forktest
[Switching to process 6217]
 
Breakpoint 1, main () at forktest.c:17
17           printf("The child process is executing...\n");
(gdb) continue
Continuing.
The child process is executing...
 
Program exited normally.
Everything is done!

Observați că ultimele două mesaje au fost inversate, față de cazul precedent: debugger-ul încheie procesul copil, apoi procesul părinte afișează mesajul de final (Everything is done!).

Nice to read

so/laboratoare-2013/resurse/gdb.txt · Last modified: 2014/03/05 22:19 (external edit)
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0