Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rl:labs:06 [2020/11/18 11:47]
cosmin.prunaru [Introducere]
rl:labs:06 [2022/11/08 23:03] (current)
florin.stancu [Pregătire infrastructură de laborator]
Line 5: Line 5:
 ===== Cunoștințe și abilități ce vor fi dobândite ===== ===== Cunoștințe și abilități ce vor fi dobândite =====
  
 +  * Cloud Privat / OpenStack
   * Intoducere în Docker CLI   * Intoducere în Docker CLI
   * Docker Container vs Docker Image   * Docker Container vs Docker Image
Line 48: Line 49:
  
 <note important>​ <note important>​
-În cadrul laboratorului vom utiliza [[https://​labs.play-with-docker.com/​|Play with Docker]] o platformă online pusă la dispoziție de Marcos Liljedhal și Jonathan Leibiusky și sponsorizată de Docker Inc. Pentru uz personal recomandam insa instalarea Docker pe calculator.+În cadrul laboratorului vom utiliza ​[[:​rl:​info:​resurse:​vm-laborator|OpenStack-ul facultății]] SAU, dacă întâlnim probleme, ​[[https://​labs.play-with-docker.com/​|Play with Docker]] o platformă online pusă la dispoziție de Marcos Liljedhal și Jonathan Leibiusky și sponsorizată de Docker Inc. Pentru uz personal recomandam insa instalarea Docker pe calculator ​sau folosirea unei mașini virtuale.
  
 Pentru instalarea Docker pe Ubuntu urmăriți procedura de aici [1]. Suplimentar față de pașii descriși anterior, rulați comanda: Pentru instalarea Docker pe Ubuntu urmăriți procedura de aici [1]. Suplimentar față de pașii descriși anterior, rulați comanda:
Line 113: Line 114:
 ===== Navigare ===== ===== Navigare =====
  
-**[[:​rl:​labs:​11|Laboratorul ​11]]**+**[[:​rl:​labs:​06|Laboratorul ​6]]**
 {{page>:​rl:​labs:​11:​meta:​nav&​nofooter&​noeditbutton}} {{page>:​rl:​labs:​11:​meta:​nav&​nofooter&​noeditbutton}}
  
rl/labs/06.1605692854.txt.gz · Last modified: 2020/11/18 11:47 by cosmin.prunaru
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0