07. [30p] Instanțe Compute Engine

În pagina de start a Google Cloud avem un buton Create a VM.

Prima data creăm instanța Host.

Vom selecta următoarele configurații:

În secțiunea Machine configuration: e2-small.

În secțiunea Boot Disk alegeți imaginea sistemului de operare: Ubuntu 22.04 x86_64.

Expandând secțiunea Advanced options putem accesa secțiunea Networking.

În această secțiune setăm tipul de interfață de rețea ( gVNIC sau VirtIO ).

gVNIC - Google Virtual NIC este un tip de interfață virtuală de rețea creat pentru Compute Engine ca alternativă la virtIO, oferind performanțe mai bune și o mai bună consistență.

Alegem VPC-ul corespunzător creat anterior.

În meniul de selecție pentru adresa IP internă ( Primary internal IPv4 address ) putem selecta ca adresă IP fie o adresă de tip efemer, fie una custom. Adresele IP de tip efemer nu se vor schimba dacă instanța va fi oprită sau repornită, se schimbă doar în cazul în care instanța va fi ștearsă.

În meniul de selecție pentru adresa IP externă ( External IPv4 address ) vom folosi adresa IP creată la exercițiul anterior doar pentru interfața către internet, pentru celelalte interfețe nu vom adaugă nicio adresa publică. În cazul în care această nu apare, vom crea altă adresa IP publică.

Pentru a ne putea conecta pe instanțele create prin SSH avem două modalități.

Prima modalitate este să folosim conectarea din browser, GCP va genera automat chei de ssh pentru terminalul din browser, iar numele de utilizator creat implicit pe instanță este numele de utilizator aferent Google (Ex. popescuion@gmail.com va avea utilizatorul implicit popescuion).

A doua modalitate este utilizarea de chei proprii de SSH, le puteți salva în secțiunea Security → Manage Access → Add Item fie în momentul în care creați mașina virtuală, fie editând detaliile ulterior. Nu adăugați chei de ssh pentru utilizatorul implicit folosind terminalul pentru că vor fi șterse. Această metodă necesită creare unor chei de SSH în prealabil.

Odată adăugată cheia, GCP va crea și un utilizator nou, la fel că cel menționat în cheie. De exemplu, dacă cheia are formatul <CHEIE_PUBLICA> andrei@hostname-andrei, atunci GCP va crea un nou utilizator andrei pe care îl puteți folosi să va conectați prin SSH.

Continuăm cu celelalte instanțe Blue, Red și Green.

În secțiunea Machine configuration: e2-small.

În secțiunea Boot Disk alegeți imaginea sistemului de operare: Ubuntu 22.04 x86_64.

Expandând secțiunea Advanced options putem accesa secțiunea Networking.

În meniul de selecție pentru adresa IP internă ( Primary internal IPv4 address ) vom selecta adresa de tip efemer.

În meniul de selecție pentru adresa IP externă ( External IPv4 address ) nu vom selecta nicio adresă, folosind None.

În cazul în care ați adăugat cheia de SSH publică pe toate cele 4 instanțe, vă puteți loga pe instanța Host folosind adresa IP publică a acesteia. În cazul în care folosiți (recomandat) și un agent ssh, puteți adăuga la comanda ssh și opțiunea -A, iar ulterior vă puteți loga de pe instanța Host pe celelalte 3.

ssh -i [private_key] <google-username>@[ip_public] -A

Pentru a ne putea conecta prin ssh de pe Host și la celelalte instanțe fără a utiliza ssh-agent, va trebui să copiem cheia privată de pe stația locală pe Host:

# pe Linux:
scp -i [private_key] [private_key] <google-username>@[ip_public]:~

(pe Windows, puteți folosi WinSCP)

Verificați conectivitatea la Internet pe cele 4 instanțe (Host, Red, Green, Blue).

rl/labs/11/contents/07.txt · Last modified: 2024/01/08 03:27 by viorel.mocanu
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0