06. [15p] Cloud NAT

Căutăm Cloud NAT din secțiunea Network Services și selectăm Get Started pentru a configura un Cloud NAT gateway.

Căutați Network Services în bara de căutare pentru a găsi secțiunea.

Întâi trebuie ales un nume pentru noul gateway și putem utiliza student$X$-gw. (student1-gw)

În secțiunea dedicată selecției Cloud Router-ului trebuie mai întâi să selectăm VPC-ul definit mai devreme, apoi regiunea (aceeași ca la pașii anteriori). Ultimul pas este selectarea instanței de Cloud Router definită la pasul precedent. Tot la acest pas se poate selecta care dintre subrețelele definite sunt mapate către Cloud NAT Gateway. Avem opțiunea fie de a include toate subrețelele, fie de a selecta individual fiecare rețea în parte.

De asemenea, avem fie opțiunea de a selecta o adresă IP publică rezervată sau de a utiliza o adresă în mod automat.

rl/labs/11/contents/06.txt · Last modified: 2024/01/07 12:46 by viorel.mocanu
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0