05. [15p] Cloud Router

Căutăm în câmpul din centru Cloud Router din secțiunea Hybrid Connectivity și selectăm Create Router.

Căutați Cloud Router în bara de căutare pentru a găsi secțiunea.

Numele pe care îl alocăm Routerului nou creat este student$X$-router. (e.g. student1-router) Trebuie să îl alocăm VPC-ului creat la exercițiul anterior.

Regiunea selectată va fi aceeași ca la subpunctele anterioare (preferabil europe-west1).

GCP impune o limitare de maxim 5 Cloud Router pentru fiecare regiune. Dacă nu mai puteți face un Cloud Router în regiunea europe-west1, îl puteți face în altă regiune din Europa. Această regiune trebuie să fie aceeași cu cea a VPC-ului creat anterior.

rl/labs/11/contents/05.txt · Last modified: 2024/01/10 10:28 by laura.ruse
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0