04. [10p] Rezervare adresă IP publică

Dorim să ne rezervăm propria adresă IP publică statică pentru a o asocia mai târziu unei instanțe din topologia noastră. În VPC Network, alegem secțiunea IP addresses și opțiunea Reserve External Static IP Address (păstrăm setările default), setăm Name cu valoarea student$X$-public, Network Service Tier bifăm Standard, selectăm tipul Regional și aceeași regiune definită pe VPC-ul creat mai devreme (preferabil europe-west1) și apăsăm Reserve.

Este un cost pentru fiecare adresă IP publică statică care nu este alocată unei instanțe (“totul în viață se plătește”).

Acum avem în lista de adrese IP publice statice din contul nostru, adresa IP alocată mai devreme.

rl/labs/11/contents/04.txt · Last modified: 2024/01/04 12:58 by vlad_iulius.nastase
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0