03. [10p] VPC Subnets

Pentru a lansa instanțe într-un VPC trebuie să avem cel puțin un subnet. Vom avea nevoie de alte 3 subnets diferite create, similar cu cea de la pasul anterior, fiecare subnet având definită o subrețea diferită.

În laboratorul de astăzi toate subrețelele vor fi definite în aceeași regiune (aceeași cu a VPC Network-ului creat la punctul anterior).

Mai departe, vom crea 3 subnetări in VPC creat la pasul anterior(pentru instanțele Red, Green, Blue).

Masca de rețea corespunzătoare (/24 pentru subnet-urile private):

  • 10.$X$.1.0/24
  • 10.$X$.2.0/24
  • 10.$X$.3.0/24, unde $X$ - id-ul studentului

Recomandăm ca numele pentu subnet-uri să fie sugestive. Pentru exercițiul nostru:

  • student$X$-red
  • student$X$-green
  • student$X$-blue, unde $X$ - id-ul studentului

Din secțiunea VPC Networks, dacă mergem pe Subnets in current project și selectăm doar VPC-network-ul creat de noi anterior (excludem default), ar trebui să avem următoarea listă:

rl/labs/11/contents/03.txt · Last modified: 2024/01/08 12:35 by vlad_iulius.nastase
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0