Laborator extra - Virtualizare în Networking

Cunoștințe și abilități ce vor fi dobândite

 • Folosirea containerelor LXC
 • Lucrul cu interfețe de rețea virtualizate
 • Gestiunea bridge-urilor în Linux

Pregătire infrastructură de laborator

Înainte de a porni mașina virtuală RL_lab, pe sistemul fizic (mjolnir) rulați comanda:

student@mjonir:~$ sudo chmod a+rw /dev/vmnet8

Comanda este utilă pentru a permite plasarea interfețelor mașinilor virtuale VMware în modul promiscuous, necesar pentru lucrul cu bridge-uri.

Dacă ați pornit mașina virtuală înainte de a rula comanda de mai sus, opriți mașina virtuală. Comanda trebuie rulată neapărat înainte de pornirea mașinii virtuale.

 • Deschideți VMware și porniți mașina virtuală RL_lab.
 • Dorim să folosim terminalul sistemului fizic și să lucrăm peste SSH cu mașina virtuală VMware (denumită și host). În acest fel vom putea folosi copy-paste în terminal sau alte facilități. Pentru aceasta urmați pașii de mai jos:
  • Autentificați-vă în mașina virtuală folosind contul root cu parola student.
  • Aflați adresa IP a mașinii virtuale de pe interfața eth0:
   root@host:~# ifconfig eth0
  • De pe sistemul fizic, deschideți un terminal și realizați o sesiune SSH folosind:
   student@mjolnir:~$ ssh root@$ADRESA_IP_MV

   unde $ADRESA_IP_MV este adresa IP a mașinii virtuale așa cum ați obținut-o mai sus.

 • Pentru a pregăti configurația de laborator, pe mașina virtuală (stația host) folosiți comenzile următoare din contul utilizatorului root de pe stația host (puteți da copy/paste la comenzi în terminal):
  root@host:~# wget https://raw.github.com/RL-UPB/rl-lab-prepare/master/rl-lab-11-prepare
  root@host:~# chmod +x rl-lab-11-prepare
  root@host:~# ./rl-lab-11-prepare

Pentru a vedea cum accesați stațiile red, green și blue (containere LXC configurate peste mașina virtuală VMware - stația host) urmăriți pașii de aici.

Conturile de acces la mașina virtuală (stația host) sunt (username:parola):

 • root:student
 • student:student

Topologie

Exerciții

01. [15p] Conectare logică a două containere

Până acum în laboratorul de Rețele Locale am simulat o topologie de rețea folosind containere LXC (Linux Containers). Pentru a vedea ce containere LXC sunt disponibile într-un sistem folosim pe stația host comanda lxc-list:

root@host:~# lxc-list
RUNNING
 
FROZEN
 
STOPPED
 blue (auto)
 green (auto)
 red (auto)

Pe stația host sunt disponibile, pe moment, două interfețe: interfața de loopback (lo) și intefața de rețea a stației (eth0). Putem observa acest lucru folosind comanda

root@host:~# ip a s
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 16436 qdisc noqueue state UNKNOWN 
[...]
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP qlen 1000
[...]

Observăm că sunt 3 containere în sistem (blue, green și red), toate în starea STOPPED (oprite). Pentru a porni container-ul blue vom folosi comanda lxc-start -d -n blue:

root@host:~# lxc-start -n blue -d
root@host:~# lxc-list
RUNNING
 blue (auto)
 
FROZEN
 
STOPPED
 green (auto)
 red (auto)
 
root@host:~# ip a s
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 16436 qdisc noqueue state UNKNOWN 
[...]
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP qlen 1000
[...]
20: veth-blue: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP qlen 1000

Observăm că starea container-ului blue este RUNNING. Parametrul -d este folosit pentru a porni containerul în mod daemon, iar -n specifică numele containerului ce se dorește a fi pornit. De asemenea, observăm apariția interfeței virtuale veth-blue, interfață ce face legătura stației host cu stația blue (mai precis cu interfața eth0 internă stației blue).

Trebuie să folosim parametrul -d al comenzii lxc-start pentru a porni containerul ca un daemon (în background). Altfel, terminalul curent va fi blocat de comenzile rulate în container și nu vom putea ieși din acesta folosind combinația de taste Ctrl+a și apoi q.

Porniți container-ul green și verificați că este în starea RUNNING

root@host:~# lxc-start -n green -d
root@host:~# lxc-list
RUNNING
 blue (auto)
 green (auto)
 
FROZEN
 
STOPPED
 red (auto)
 
root@host:~# ip a s
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 16436 qdisc noqueue state UNKNOWN 
[...]
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP qlen 1000
[...]
20: veth-blue: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP qlen 1000
[...]
23: veth-green: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP qlen 1000

Observăm că acum sunt pornite containerele blue și green. Observăm că pe stația host există două interfețe virtuale: veth-blue (legătura cu stația blue) si veth-green (legătura cu stația green).

Dorim să conectăm cele 2 containere (blue și green) în același switch virtual. Pe Linux putem simula un switch folosind noțiunea de bridge. Pentru crearea și configurarea unui bridge vom folosi comanda brctl.

Pe stația host vom crea un bridge (denumit br0) executând comanda:

root@host:~# brctl addbr br0

Pentru a verifica că bridge-ul a fost creat folosim comanda brctl show:

root@host:~# brctl show
bridge name   bridge id        STP enabled   interfaces
br0       8000.000000000000    no

Pentru a permite conectivitatea între containere și între containere și stația host va trebui să legăm interfețele virtuale aferente în bridge-ul proaspăt creat. Altfel spus, dorim să conectăm la bridge-ul br0 interfețele aferente de pe stația host ale lui blue (adică interfața veth-blue) și lui green (interfața veth-green). Vom folosi comanda brctl addif:

root@host:~# brctl addif br0 veth-blue
root@host:~# brctl show
bridge name   bridge id        STP enabled   interfaces
br0       8000.7acc4f8a0686    no       veth-blue
root@host:~# brctl addif br0 veth-green
root@host:~# brctl show
bridge name   bridge id        STP enabled   interfaces
br0       8000.3a89dafa5a72    no       veth-blue
                            veth-green

Pentru a valida operațiunea de adăugare folosim comanda brctl show.

Exercițiu: Pentru a testa conectivitatea între containere, trebuie configurate adrese IP pe interfețele interne (eth0) alte containerelor. Configurați pe interfața eth0 a stației blue adresa IP 192.168.1.4/24 și pe interfața eth0 a stației green adresa IP 192.168.1.3/24. Pentru reamintire, puteți parcurge 1. [10p] Conectare SSH folosind cheie publică.

Nu trebuie să configurați adrese IP pe interfețele de tip veth de pe stația host. Adică interfețele veth-red, veth-blue și veth-green nu vor avea adrese IP configurate.

Pentru testarea conectivității între containere folosim comanda ping dintr-un container sau altul:

root@blue:~# ping -c 2 192.168.1.3
PING 192.168.1.3 (192.168.1.3) 56(84) bytes of data.
From 192.168.1.4 icmp_seq=1 Destination Host Unreachable
From 192.168.1.4 icmp_seq=2 Destination Host Unreachable
 
--- 192.168.1.3 ping statistics ---
2 packets transmitted, 0 received, +2 errors, 100% packet loss, time 999ms
pipe 2
root@blue:~# ip r s
192.168.1.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 192.168.1.4 
 
root@green:~# ping -c 2 192.168.1.4
PING 192.168.1.4 (192.168.1.4) 56(84) bytes of data.
From 192.168.1.3 icmp_seq=1 Destination Host Unreachable
From 192.168.1.3 icmp_seq=2 Destination Host Unreachable
 
--- 192.168.1.4 ping statistics ---
2 packets transmitted, 0 received, +2 errors, 100% packet loss, time 1007ms
pipe 2
root@green:~# ip r s  
192.168.1.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 192.168.1.3 

Observăm că nu avem conectivitate deși interfețele sunt active și adresele IP fac parte din aceeași rețea și tabela de rutare conține intrarea corespunzătoare. Problema poate fi de la bridge. Pe stația host verificăm legătura de nivel 2 a bridge-ului br0:

root@host:~# ip link show dev br0
20: br0: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noqueue state DOWN
  link/ether 3a:89:da:fa:5a:72 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff

Observăm că bridge-ul este inactiv (state DOWN). Activăm bridge-ul:

root@host:~# ip link set dev br0 up
root@host:~# ip link show dev br0
20: br0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP
  link/ether 3a:89:da:fa:5a:72 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff

Testăm din nou conectivitatea între containerele green și blue:

root@green:~# ping -c 2 192.168.1.4
PING 192.168.1.4 (192.168.1.4) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.1.4: icmp_req=1 ttl=64 time=0.070 ms
64 bytes from 192.168.1.4: icmp_req=2 ttl=64 time=0.045 ms
 
--- 192.168.1.4 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 999ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.045/0.057/0.070/0.014 ms
 
root@blue:~# ping -c 2 192.168.1.3
PING 192.168.1.3 (192.168.1.3) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.1.3: icmp_req=1 ttl=64 time=0.036 ms
64 bytes from 192.168.1.3: icmp_req=2 ttl=64 time=0.029 ms
 
--- 192.168.1.3 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 999ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.029/0.032/0.036/0.006 ms

Acum există conectivitate între cele două containere.

02. [15p] Asigurare conectivitate la Internet pentru containere

În acest moment, există conectivitate între stațiile blue și green. Dorim să le asigurăm conectivitate la Internet. Pentru aceasta trebuie să urmați pașii:

 • Configurare adresă IP pe interfața br0.
 • Configurarea adresei IP de mai sus ca default gateway pe stațiile blue și green.
 • Activarea rutării pentru stația host.
 • Configurarea NAT (MASQUERADE) pe stația host pentru a permite accesul stațiilor blue și green în Internet.

Configurați, pe interfața br0 a stației host, adresa 192.168.1.1/24. Verificați conectivitatea între stația host și stațiile green și blue.

Configurați adresa IP 192.168.1.1 ca default gateway pe stațiile blue și green.

Pe stația host activați rutarea (vedeți 3. [10p] Download și upload de director folosind ''scp'') și configurați NAT de tipul MASQUERADE (vedeți 01. [15p] Observare porturi deschise pe o stație).

Aveți în vedere să folosiți opțiunea -o la iptables pentru precizarea interfeței de ieșire în momentul configurării unei reguli de tipul MASQUERADE.

După acești pași verificați conectivitatea stațiilor blue și green la Internet. Puteți folosi comanda ping 8.8.8.8 de pe fiecare dintre cele două stații.

03. [10p] Asigurare conectivitate la Internet pentru un nou container

Afișați starea tuturor containerelor din sistem folosind comanda lxc-list. Observați că starea containerului red este STOPPED.

Porniți containerul red în mod daemon și adăugați interfața de pe stația host aferentă acestuia (veth-red) în bridge-ul br0 creat anterior.

Pe interfața eth0 a stației red configurați adresa IP 192.168.1.2/24 pe eth0. Verificați conectivitatea cu celelalte containere.

Apoi configurați default gateway pe stația red pentru a asigura conectivitatea acesteia la Internet. Puteți testa conectivitatea la Internet prin folosirea unei comenzi de forma ping 8.8.8.8.

04. [15p] Conectare de containere la rețeaua publică

Până acum conectarea la Internet containerelor red, green și blue se face prin intermediul stației host pe post de ruter/gateway. Stația host preia pachetele sosite pe interfața br0 și le transferă apoi pe interfața eth0 legată la o rețea pe care vom denumi în continuare rețea publică.

Dorim să realizăm conectarea la Internet a containerelor direct la rețeaua publică, renunțânt astfel la rutare și la NAT pe stația host. Pentru aceasta vom adăuga inclusiv interfața eth0 la bridge-ul br0, asigurând astfel o conexiune ,prin bridge, a containerelelor la rețeaua publică.

Pentru început dezactivăm NAT pe stația host:

root@host:~# iptables -t nat -L POSTROUTING -n -v
Chain POSTROUTING (policy ACCEPT 1 packets, 32 bytes)
 pkts bytes target   prot opt in   out   source        destination     
  50 3166 MASQUERADE all -- *   eth1  0.0.0.0/0      0.0.0.0/0      
root@host:~# iptables -t nat -F POSTROUTING
root@host:~# iptables -t nat -L POSTROUTING -n -v
Chain POSTROUTING (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
 pkts bytes target   prot opt in   out   source        destination

Operațiile următoare le vom efectua direct în consola mașinii virtuale VMware, adică în fereastra VMware, întrucât vor afecta configurația rețelei și vor închide conexiunile SSH curente.

După cum am precizat, adăugăm interfața eth0 în brige-ul br0 (practic creăm o legătură între switch-ul nostru virtual br0 și rețeaua publică):

root@host:~# brctl addif br0 eth0
root@host:~# brctl show br0
bridge name	bridge id		STP enabled	interfaces
br0		8000.080027db5278	no		eth0
							veth-blue
							veth-green
							veth-red

Pentru a reveni la conectare prin SSH de pe sistemul fizic pe stația host, va trebui să configurăm o adresă IP pe bridge-ul br0. Pentru acesta vom șterge vechile adrese de pe interfețele eth0 și br0 și vom obține o adresă nouă pe interfața br0 folosind comenzile:

root@host:~# ip a f dev eth0
root@host:~# ip a f dev br0
root@host:~# dhclient br0
root@host:~# ip a s br0
25: br0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP 
  link/ether 08:00:27:db:52:78 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
  inet 192.168.56.101/24 brd 192.168.56.255 scope global br0

Sunt șanse ca pe interfața br0 să fie primită, prin DHCP, aceeași adresă IP. În acest caz conexiunea SSH existentă va fi deblocată și veți putea continua lucrul la exerciții. Adică nu va mai fi nevoie să rulați comanda ssh indicată imediat mai jos.

Acum ne putem reconecta de pe sistemul fizic la stația host prin SSH, folosind adresa IP asociată acum interfeței br0:

student@mjolnir:~$ ssh root@ADRESA_IP_BR0

Acum containerele sunt conectate la rețeaua publică. Pentru a obține adrese din acea rețea, ștergem vechea adresă pe interfața eth0, rulăm pe fiecare container comanda dhclient eth0 și observăm ce adrese IP a obținut fiecare container:

root@red:~# ip a f dev eth0
root@red:~# dhclient eth0
root@red:~# ip a s dev eth0
26: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP qlen 1000
  link/ether 00:16:3e:8e:84:21 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
  inet 192.168.56.102/24 brd 192.168.56.255 scope global eth0
 
root@blue:~# ip a f dev eth0
root@blue:~# dhclient eth0
root@blue:~# ip a s eth0
19: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP qlen 1000
  link/ether 00:16:3e:32:0f:ae brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
  inet 192.168.56.103/24 brd 192.168.56.255 scope global eth0
 
root@green:~# ip a f dev eth0
root@green:~# dhclient eth0
root@green:~# ip a s dev eth0
22: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP qlen 1000
  link/ether 00:16:3e:d1:b2:95 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
  inet 192.168.56.104/24 brd 192.168.56.255 scope global eth0

Folosind noile adrese obținute ne putem conecta direct prin SSH de pe sistemul fizic pe containere:

student@mjonir:~$ ssh root@ADRESA_IP_RED
[...]
root@red:~#

student@mjonir:~$ ssh root@ADRESA_IP_GREEN
[...]
root@green:~#

student@mjonir:~$ ssh root@ADRESA_IP_BLUE
[...]
root@blue:~#

05. [15p] Filtrare pe bridge

Vrem să facem o legătură simplă directă doar între două containere (red și green) astfel încât să comunice între ele fără ca pachetele să fie prelucrate de sistemul host. Pentru aceasta vom scoate interfețele aferente din bridge-ul br0 și vom crea un nou bridge.

Pentru început scoatem interfețele aferente containerelor red (veth-red) și green (veth-green) din bridge-ul br0:

root@host:~# brctl delif br0 veth-red
root@host:~# brctl delif br0 veth-green
root@host:~# brctl show br0
bridge name	bridge id		STP enabled	interfaces
br0		8000.000c2919b1b2	no		eth0
                            veth-blue

Creăm un nou bridge (br1) și adăugăm interfețele veth-red și veth-green în acesta:

root@host:~# brctl addbr br1
root@host:~# brctl addif br1 veth-red
root@host:~# brctl addif br1 veth-green
root@host:~# brctl show br1
bridge name	bridge id		STP enabled	interfaces
br1		8000.f67659f52916	no		veth-green
							veth-red
root@host:~# ip l s dev br1 up
root@host:~# ip a s dev br1
13: br1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP
[...]

Configurăm adrese pe stațiile red și green și verificăm apoi conectiviatea între acestea. Configurăm adresele 172.16.12.1/24, respectiv 172.16.12.2/24 și verificăm conectivitatea între acestea:

root@red:~# ip a f dev eth0
root@red:~# ip a a 172.16.12.1/24 dev eth0
root@red:~# ip a s dev eth0
9: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP qlen 1000
  link/ether 00:16:3e:8e:84:21 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
  inet 172.16.12.1/24 scope global eth0
 
root@green:~# ip a f dev eth0
root@green:~# ip a a 172.16.12.2/24 dev eth0
root@green:~# ip a s dev eth0
6: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP qlen 1000
  link/ether 00:16:3e:d1:b2:95 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
  inet 172.16.12.2/24 scope global eth0
 
root@red:~# ping 172.16.12.2
PING 172.16.12.2 (172.16.12.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 172.16.12.2: icmp_req=1 ttl=64 time=0.319 ms
^C
--- 172.16.12.2 ping statistics ---
1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.319/0.319/0.319/0.000 ms
 
root@green:~# ping 172.16.12.1
PING 172.16.12.1 (172.16.12.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 172.16.12.1: icmp_req=1 ttl=64 time=0.191 ms
^C
--- 172.16.12.1 ping statistics ---
1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.191/0.191/0.191/0.000 ms

Avem conectivitate completă între cele două stații (red și green) inclusiv la nivel de serviciu. Stația green poate accesa serviciile SSH, FTP, telnet de pe stația red:

root@green:~# ssh root@172.16.12.1
[...]
root@red:~#

root@green:~# ftp 172.16.12.1
Connected to 172.16.12.1.
220 (vsFTPd 2.3.5)
Name (172.16.12.1:root): [...]
 
root@green:~# telnet 172.16.12.1
Trying 172.16.12.1...
Connected to 172.16.12.1.
Escape character is '^]'.
Ubuntu 12.04.3 LTS
red login: [...]

Ne propunem să blocăm traficul nesigur (adică FTP și telnet) de la stația green la stația red. Avem soluția configurării unui firewall pe stația red folosind utilitarul iptables. Această soluție are două neajunsuri:

 • când folosim tehnologii bazate pe containere, este problematică folosirea iptables;
 • în cazul folosirii soluțiilor de virtualizare, dorim să avem controlul pe sistemul de bază (pe hypervisor)

De aceea dorim să filtrăm acele pachete direct de pe stația host. Stația host nu face însă prelucrarea pachetelor, acestea trec prin bridge-ul br1 deci nu putem folosi iptables sau alt utilitar de prelucrare a traficului. Soluția o reprezintă însă utilitarul ebtables care permite configurarea de firewall la nivelul bridge-ului.

Pentru început vom instala ebtables pe stația host:

root@host:~# apt-get install ebtables

Apoi configurăm ebtables pentru a împiedica traficul telnet și FTP care vine de la stația green către stația red. Sintaxa este similară iptables:

root@host:~# ebtables -A FORWARD -p IPv4 --ip-src 172.16.12.2 --ip-dst 172.16.12.1 --ip-proto tcp --ip-destination-port 21 -j DROP
root@host:~# ebtables -A FORWARD -p IPv4 --ip-src 172.16.12.2 --ip-dst 172.16.12.1 --ip-proto tcp --ip-destination-port 23 -j DROP
root@host:~# ebtables -L FORWARD 
Bridge table: filter
 
Bridge chain: FORWARD, entries: 2, policy: ACCEPT
-p IPv4 --ip-src 172.16.12.2 --ip-dst 172.16.12.1 --ip-proto tcp --ip-dport 21 -j DROP 
-p IPv4 --ip-src 172.16.12.2 --ip-dst 172.16.12.1 --ip-proto tcp --ip-dport 23 -j DROP

Verificăm din nou, conectivitatea SSH, FTP și telnet de la stația green la stația red:

root@green:~# ssh root@172.16.12.1
[...]
root@red:~# 
 
root@green:~# telnet 172.16.12.1
Trying 172.16.12.1...
^C
root@green:~# ftp 172.16.12.1
^C

Observăm că este în continuare funcțională doar conexiunea SSH, nu și FTP și telnet (blocate folosind ebtables). Avem obiectivul îndeplinit: doar conexiunile sigure (pe porturile implicite) sunt permise între green și red.

ebtables nu are acțiune de tip REJECT ci doar DROP. Astfel, inițiatorul unei conexiuni filtrate nu va fi înștiințat de filtrarea pachetelor. Acestea vor fi filtrate iar inițiatorul va trebui să deducă faptul că există o formă de blocare a pachetelor pe drum.

06. [15p] Rețele distincte pentru containere

Ne propunem să realizăm o configurație în care fiecare container se găsește în fiecare rețea. Vom renunța la bridge-uri și vom face legături unu-la-unu între containere și stația host.

Pentru început, extrageți (ștergeți) interfețele din bridge-uri și apoi ștergeți bridge-urile (br0 și br1). Urmăriți pagina de manual a comenzii brctl pentru opțiunile utile.

Rulați comenzile de ștergere a bridge-urilor direct pe mașina virtuală în interfața VMware. Prin SSH veți pierde conexiunea cu stația host.

Pentru a putea șterge un bridge, interfața aferentă acestuia trebuie dezactivată (trebuie să fie DOWN). Folosiți ip link pentru a realiza acest lucru.

Apoi ștergeți vechile configurații (adrese IP, rute implicite) de pe containere.

După aceea realizați următoarele:

 • Obțineți din noua adresa IP a interfeței eth0 a stației host folosind comanda
  root@host:~# dhclient eth0
 • Atribuiți adrese din rețeaua 10.10.10.0/24 pe legătura host(veth-red)red(eth0).
 • Atribuiți adrese din rețeaua 20.20.20.0/24 pe legătura host(veth-green)green(eth0).
 • Atribuiți adrese din rețeaua 30.30.30.0/24 pe legătura host(veth-blue)blue(eth0).
 • Configurați pe fiecare container default gateway-ul aferent.
 • Activați rutarea pe stația host.

Adică trebuie să aveți configurate adrese atât pe interfețele de tip veth de pe stația host și pe interfețele eth0 de pe containere. De exemplu, petnru legătura host(veth-red)red(eth0) puteți configura:

 • adresa 10.10.10.1/24 pe interfața veth-red de pe stația host
 • adresa 10.10.10.2/24 pe interfața eth0 de pe stația red

Este posibil să “dispară” adrese de pe interfețele eth0 ale containerele. Verificați acest lucru folosind comanda

# ip a s

și, dacă au dispărut, refaceți rapid configurația pe containerul în cauză.

În cazul unei configurări corecte, veți avea conectivitate între toate containerele, prin intermediul stației host pe post de ruter. Folosiți ping pentru testarea conectivității.

07. [15p] Filtrare de trafic între containere

Pe configurația de la exercițiul anterior puteți configura reguli de firewall folosind utilitarul iptables pe stația host. Acum stația host are rol de gateway și va prelucra toate pachetele trimise între containere.

Realizați o configurație de firewall astfel încât serviciile nesigure (telnet, FTP, pe porturile implicite) să fie blocate pe containere. De asemenea, stația green nu poate fi accesată de pe stația blue prin SSH (dar poate fi accesată de pe stația red și de pe stația host). Pentru informații de utilizare a utilitarului iptables pentru filtrare, urmăriți Laborator 8. Translatarea de adrese.

Pentru regulile iptables aveți două opțiuni:

 • folosiți numele interfețelor de intrare ieșire (opțiunile -i și -o)
 • folosiți adresele IP sursă și destinație

Nu folosiți numele stațiilor; adică nu folosiți șirurile red, green și blue în regulile iptables.

08. [BONUS - 10p] Gestiune bridge-uri folosind suita iproute2

În versiunile mai noi de nucleu Linux și distribuții aferente, gestiunea bridge-urilor poate fi realizată prin intermediul suitei iproute2, mai precis prin intermediul comenzii ip link.

Pe stația host folosiți comanda ip link de mai sus pentru a crea 2 interfețe de tipul dummy (dummy0 și dummy1), un bridge denumit br0 și apoi a adăuga interfețele în bridge. Faceți apoi operațiile inverse: ștergerea interfețelor din bridge, a bridge-ului și a interfețelor.

Urmăriți pagina de manual ip și această pagină.

rl/labs/virt-lxc.txt · Last modified: 2019/12/09 14:28 by octavian.grigorescu
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0