3. [10p] Download și upload de director folosind ''scp''

Indicație: Pentru download-ul și upload-ul unui director folosiți opțiunea -r a comenzii scp.

Vom folosi două directoare:

  • directorul assignment/ din directorul home al utilizatorului student de pe stația host;
  • directorul solution/ din directorul home al utilizatorului corina de pe stația blue.

Din contul corina de pe stația blue, descărcați directorul assignment/ din directorul home al utilizatorului student de pe stația host.

Din contul corina de pe stația blue, uploadați directorul solution/ în directorul home al utilizatorului student de pe stația host.

rl/labs/07/contents/03.txt · Last modified: 2023/11/05 12:42 by vlad_iulius.nastase
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0