07. [10p] Refacere configurare adresă IP

Refaceți configurația anterioară pentru stația host și stația red. Adică adresa 10.10.10.1 pe interfața veth-red a stației host, adresa 10.10.10.2 pe interfața eth0 a stației red și configurarea adresei 10.10.10.1 ca default gateway pe stația red.

Ca să refaceți configurația, se recomandă să eliminați vechea configurație folosind comanda

# ip address flush INTERFACE

unde INTERFACE este interfața a cărei configurație vreți să o eliminați.

După configurare testați din conectivitatea între toate stațiile din topologie folosind comanda ping.

rl/labs/07/contents/07.txt · Last modified: 2013/11/14 09:24 by razvan.deaconescu
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0