10. [BONUS - 10p] Configurare persistentă

Dorim ca la o reponire a unei stații configurațiile de nivel 3 (adresele IP) să se păstreze. Configurările pe care le-am făcut până acum sunt temporare și sunt pierdute la repornirea stației. În Cisco IOS foloseam comanda

copy running-config startup-config

pentru a asigura persistența configurațiilor la repornire (reload). În Linux, persistența configurațiilor se realizează prin plasarea acestora în fișiere text specifice, fiecare distribuție (ex.: Debian, RedHat) având propriul mod de configurare.

Pentru a pregăti exercițiul, rulați scriptul de pregătire cu argumentul 10:

root@host:~# ./rl-lab-07-prepare 10

Realizați persistent configurațiile de la exercițiul 08. [20p] Subnetare și configurare parametri de rețea (adrese IP și default gateway). Distribuția de Linux folosită în laborator este Debian-based.

Pentru detalii despre cum puteți face configurații persistent pe sisteme Debian, consultați această pagină. Veți realiza o configurație statică.

După ce ați realizat configurațiile necesare, executați, pe fiecare stație comenzile:

# ifdown INTERFACE
# ifup INTERFACE

unde INTERFACE este interfața configurată. Observați că la executarea comenzii ifup interfața a preluat configurările din fișier.

Configurați sistemul astfel încât rutarea să fie activată la pornirea sistemului.

Pentru informații legate de activarea rutări, consultați această pagină.

Reporniți mașina virtuală (stația host), folosind comanda:

root@host:~# reboot

După repornire ar trebui să aveți configurațiile activate și conectivitate completă la nivelul topologiei.

rl/labs/07/contents/10.txt · Last modified: 2013/11/15 17:00 by razvan.deaconescu
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0