12. [BONUS - 10p] Transfer sincronizat de fișiere folosind ''rsync'' peste SSH

rsync este un utilitar și protocol care permite transfer incremental. Este foarte potrivit pentru situații de backup, când se transferă doar actualizările sau pentru mentenanța unui mirror, la fel transferându-se de la serverul central doar noile date. Altfel de operații poartă numele de “sincronizare” (syncing).

Dorim să facem backup prin rsync al directorului proiecte/ din directorul home al utilizatorului ana de pe stația host în contul bogdan de pe stația blue. Atunci când vom actualiza conținutul directorului proiecte/, procesul de backup va transfera doar modificările.

Folosiți rsync și protocolul SSH pentru a realiza acest lucru. Se dorește ca autentificarea să se realizeze pe bază de chei, fără parolă.

rl/labs/07/contents/12.txt · Last modified: 2023/11/17 12:35 by laura.ruse
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0