06. [10p] Depanare problemă de configurare adresă IP

Rulați scriptul de pregătire cu noul argument ex6:

root@host:~# start_lab lab7 ex6

În urma rulării scriptului au fost repornită stațiile red și au fost refăcute configurațiile. Va trebui să vă reconectați pe stația red folosind comanda:

root@host:~# go red

și folosind username-ul root și parola student.

Scriptul configurează adresa IP 7.7.7.1 pe interfața veth-red a stației host și adresa IP 7.7.7.2 pe interfața red-eth0 a stației red. Folosiți comenzile:

root@red:~# ip address show red-eth0
46: red-eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP qlen 1000
  link/ether 00:16:3e:8e:84:21 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
  inet 7.7.7.2/32 scope global red-eth0
  inet6 fe80::216:3eff:fe8e:8421/64 scope link 
    valid_lft forever preferred_lft forever
 
root@host:~# ip address show veth-red
47: veth-red: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP qlen 1000
  link/ether 4e:1b:b8:d9:14:bb brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
  inet 7.7.7.1/32 scope global veth-red

pentru a urmări configurația IP pe interfața INTERFACE.

Folosiți comanda ping pentru a testa conectivitatea între cele două adrese IP (7.7.7.1 și 7.7.7.2) pe cele două stații. Observați ca nu există conectivitate.

Pentru a depana această problemă, urmărim tabela de rutare a fiecărei stații:

root@red:~# ip r s
root@red:~# 
 
root@host:~# ip r s
10.10.20.0/24 dev veth-green proto kernel scope link src 10.10.20.1
10.10.30.0/24 dev veth-blue proto kernel scope link src 10.10.30.1
192.168.56.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 192.168.56.101

Observați că nu apar rutele relevante în tabela de rutare. Fie interfețele sunt dezactivate, fie configurația este greșită. Dacă rulăm comenzile de afișare a informațiilor de nivel 3, observăm:

root@red:~# ip address show red-eth0
46: red-eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP qlen 1000
  link/ether 00:16:3e:8e:84:21 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
  inet 7.7.7.2/24 scope global red-eth0
  inet6 fe80::216:3eff:fe8e:8421/64 scope link 
    valid_lft forever preferred_lft forever
 
root@host:~# ip address show veth-red
47: veth-red: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP qlen 1000
  link/ether 4e:1b:b8:d9:14:bb brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
  inet 7.7.7.1/32 scope global veth-red

Interfețele sunt active (UP). Observăm însă că una dintre aceaste adrese are masca /32. Acest lucru înseamnă că nu pot comunica în rețea unele cu altele și explică și absența rutei relevante din tabela de rutare. Repararea acestei greșeli se face prin folosirea unor adrese cu mască potrivită (de exemplu, pentru o mască /24 este vorba de 7.7.7.1/24 și 7.7.7.2/24).

O greșeală relativ frecventă în configurarea adresei IP în Linux este omiterea măștii de rețea. Aveți în vedere să nu omiteți masca în momentul în care configurați adrese IP pe interfețe în Linux.

Listarea tabelei de rutare a unei stații este printre primii pași care trebuie urmați pentru depanarea unei probleme de conectivitate.

rl/labs/07/contents/06.txt · Last modified: 2022/11/16 11:25 by florin.stancu
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0