2. [10p] Generare cheie publică și autentificare

În contul utilizatorului corina de pe stația blue generați o pereche cheie publică/cheie privată SSH prin rularea comenzii

corina@blue:~$ ssh-keygen -t rsa
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/home/corina/.ssh/id_rsa): 
Created directory '/home/corina/.ssh'.
Enter passphrase (empty for no passphrase): 
Enter same passphrase again: 
Your identification has been saved in /home/corina/.ssh/id_rsa.
Your public key has been saved in /home/corina/.ssh/id_rsa.pub.
[...]

Folosiți ENTER pentru a folosi căile implicite. Nu folosiți passphrase (adică apăsați ENTER când vi se solicită passphrase-ul). Cheile sunt generate respectiv, în fișierele, .ssh/id_rsa (cheia privată) și .ssh/id_rsa.pub (cheia publică).

Realizați operațiile necesare pentru a permite autentificarea pe bază de chei din contul utilizatorului corina de pe stația blue în contul utilizatorului student de pe stația host. După aceea, verificați faptul că autentificarea se face pe baza de chei.

Aceștia sunt pașii pe care îi veți urma pentru a configura conectare SSH pe bază de chei:

  1. generare pereche de chei SSH (folosind comanda ssh-keygen)
  2. copiere cheie publică în contul de la distanță (folosind comanda ssh-copy-id)
  3. conectare la distanță (folosind comanda ssh)

Autentificarea cu parolă a fost dezactivată pe student@host!

Copiați manual cheia publică a corinei (/home/corina/.ssh/id_rsa.pub) în fișierul /home/student/.ssh/authorized_keys de pe host.

Atenție: nu ștergeți nimic din fișierul authorized_keys de pe host, altfel riscați să vă tăiați accesul la VM!

rl/labs/07/contents/02.txt · Last modified: 2023/11/05 12:42 by vlad_iulius.nastase
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0