Notare Seriile CB/CC

 • 4p - examen scris (10 subiecte, 60 de minute, în sesiune)
  • La examen este permisa intrarea cu un singur material printat (ex., carte, notite, etc.)
 • 1p - 5 teste grilă din materia cursului predat
  • 5 întrebări cu un singur răspuns corect
  • Se acordă 1 punct pentru răspuns corect
  • Nu se acordă niciun punctaj pentru răspuns greșit
  • Punctajul maxim este 5.
  • Orice observații referitoare la întrebări trebuie menționate, în scris, la finalul testului.
  • Punctajele obținute la grilă vor fi publicate.
  • Întrebările și răspunsurile nu vor fi publicate.
 • 0.5p - tema 1
 • 1.2p - tema 2
 • 1.8p - laborator (12 x 0.15 - laboratoarele 1-12)
 • 1p - grilă din materia prezentată în suportul de laborator
  • 22 întrebări cu un singur răspuns corect
  • Se acordă 1 punct pentru răspuns corect
  • Nu se acordă niciun punctaj pentru 0, 2 sau mai multe răspunsuri
  • Punctajul maxim este 20
  • Orice observații referitoare la întrebări pot fi marcate prin flag-uirea întrebărilor. De asemenea, se pot depune contestații după publicarea rezultatelor. * Punctajele obținute la grile vor fi publicate în maxim 72 de ore
  • Întrebările și răspunsurile nu vor fi publicate.
 • 1.5p - test practic din toată materia de laborator (colocviu laborator)
  • Examen de tip open-book, este permis accesul la orice resursa (print sau electronic)
 • Total = 11p (nota se trunchiază la 10)
 • Notă: Nu există punctaj minim de trecere pentru nicio categorie. Punctajul minim pentru promovarea cursului este 5.00

Restanță

 • În sesiunea de restanțe se poate reface doar examenul scris de 4 puncte.
 • Toate punctajele acumulate pe parcursul anului vor fi păstrate pentru examenul de restanță.
rl/info/regulament/notare-cb-cc.txt · Last modified: 2019/10/26 08:58 by vlad.traista
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0