Notare

 • 3p - examen scris (8 subiecte, 60 de minute, în sesiune)
  • La examen este permisa intrarea cu un singur material printat (ex., carte, notite, etc.)
 • 1p - test scris (4 subiecte, în săptămâna 6 la curs)
 • 0.8p - tema 1
 • 2p - tema 2
 • 1.2p - laborator (12 x 0.1 - laboratoarele 1-12)
 • 2p - test practic din toată materia de laborator (colocviu laborator) - 13 ianuarie 2024
  • Examen de tip open-book, este permis accesul la orice resursa (print sau electronic)
 • Total = 10p
 • Notă: Nu există punctaj minim de trecere pentru nicio categorie. Punctajul minim pentru promovarea cursului este 5.00

Restanță

 • În sesiunea de restanțe se poate reface doar examenul scris de 3 puncte.
 • Toate punctajele acumulate pe parcursul anului vor fi păstrate pentru examenul de restanță.
 • Pentru refacerea materiei se poate păstra doar punctajul pe laboratoare. Punctajele pe teme, examene (final, midterm și practic) se resetează.
rl/info/regulament/notare-cb-cc.txt · Last modified: 2023/10/17 13:44 by flavia.oprea
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0