Packet Tracer

Packet Tracer 6.2 pentru Windows poate fi descărcat de la această adresă.

Packet Tracer 6.2 pentru Linux este disponibil în format .tar.gz (suport oficial doar pentru Ubuntu, însă este posibilă rularea și pe alte distribuții - după instalarea dependințelor acestuia).

Pentru sistemele bazate pe Linux, se recomandă rularea versiunii Packet Tracer pentru Windows sub wine, deoarece versiunea nativă suferă de fenomenul “învechirii dependințelor” (bibliotecile vechi / deprecated au devenit neinstalabile pe distribuții moderne, e.g. Ubuntu 20.04).

Pur și simplu, rulați executabilele .exe (e.g., installerul Packet Tracer, apoi programul instalat) direct cu wine (open with sau din consolă) și acestea vor funcționa identic ca pe Windows.

Comenzi pentru instalarea dependențelor pe sistemele Debian-based:<code> sudo dpkg –add-architecture i386 sudo apt-get -y install gcc-multilib g++-multilib libc6:i386 libc6-dev:i386 libstdc++-X.Y-dev:i386 sudo apt-get -y install libssl1.0.0:i386 libqtwebkit4:i386 libqt4-scripttools:i386 libqt4-script:i386 libqt4-qt3support:i386 libqt4-xml:i386 libqtgui4:i386 libqt4-network:i386 libqtcore4:i386 </code> unde pachetul libstdc++-X.Y-dev are în loc de X și Y versiunea de bibliotecă C++ specifică distribuției voastre

rl/info/resurse/packet-tracer.txt · Last modified: 2021/10/17 11:17 by laura.ruse
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0