03. [10p] Asigurare conectivitate la Internet pentru un nou container

Afișați starea tuturor containerelor din sistem folosind comanda lxc-list. Observați că starea containerului red este STOPPED.

Porniți containerul red în mod daemon și adăugați interfața de pe stația host aferentă acestuia (veth-red) în bridge-ul br0 creat anterior.

Pe interfața eth0 a stației red configurați adresa IP 192.168.1.2/24 pe eth0. Verificați conectivitatea cu celelalte containere.

Apoi configurați default gateway pe stația red pentru a asigura conectivitatea acesteia la Internet. Puteți testa conectivitatea la Internet prin folosirea unei comenzi de forma ping 8.8.8.8.

rl/labs/virt-lxc/contents/03.txt · Last modified: 2019/12/07 08:54 by octavian.grigorescu
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0