08. [BONUS - 10p] Gestiune bridge-uri folosind suita iproute2

În versiunile mai noi de nucleu Linux și distribuții aferente, gestiunea bridge-urilor poate fi realizată prin intermediul suitei iproute2, mai precis prin intermediul comenzii ip link.

Pe stația host folosiți comanda ip link de mai sus pentru a crea 2 interfețe de tipul dummy (dummy0 și dummy1), un bridge denumit br0 și apoi a adăuga interfețele în bridge. Faceți apoi operațiile inverse: ștergerea interfețelor din bridge, a bridge-ului și a interfețelor.

Urmăriți pagina de manual ip și această pagină.

rl/labs/virt-lxc/contents/08.txt · Last modified: 2019/12/07 08:56 by octavian.grigorescu
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0