01. [15p] Observare porturi deschise pe o stație

Utilitarul netcat este folosit pentru a crea conexiuni server-client. Acesta poate îndeplini atât rolul de server, cât și de client.

Pentru a crea un server care ascultă conexiuni pe portul TCP 2024 rulăm comanda

root@host:~# netcat -l 2024

Parametrul -l înseamnă că netcat este în modul listen (server), iar 2024 este portul pe care ascultă: netcat va crea un socket de tip server și va aștepta conexiuni pe portul 2024. Terminalul va rămâne în așteptare, pentru ca un client să se conecteze serverul deschis cu netcat. NU închideți terminalul.

Dorim să verificăm faptul că pe stația host un serviciu ascultă pe portul 2024. Deschidem un nou terminal către stația host și rulăm comanda

root@host:~# netstat -tlnp
Active Internet connections (only servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address      Foreign Address     State    PID/Program name
[...]
tcp    0   0 0.0.0.0:2024      0.0.0.0:*        LISTEN   4958/netcat
[...]

Comanda netstat afișează serviciile TCP care așteaptă conexiuni pe stația locală. Observăm că programul netcat ascultă pe portul 2024. Opțiunile comenzii netstat sunt:

 • t - afișează conexiuni TCP
 • l - afișează serviciile care așteaptă (listen) conexiuni
 • n - dezactivează rezolvare de nume pentru adrese IP și porturi; de obicei dezactivăm rezolvarea numelor pentru a elimina latența procesului de rezolvare;
 • p - afișează numele și PID-ul procesului de tip serviciu de rețea care așteaptă conexiuni pe portul dat.

În afișare construcția 0.0.0.0:2024 din coloana Local Address înseamnă că serviciul ascultă conexiuni pe toate adresele IP/interfețele disponibile sistemului pe portul 2024.

În terminalul nou deschis către stația host conectați-vă la serviciul prospăt creat. Folosiți pentru aceasta tot comanda netcat în modul client:

root@host:~# netcat localhost 2024

Comanda a creat un socket de tip client și s-a conectat la serviciul de mai sus (conexiune TCP pe portul 2024). În continuare comanda așteaptă intrare de la utilizator. Mesajele pe care le scriem vor fi transmise serverului care le va afișa la ieșirea standard. Scrieți câteva linii și observați afișarea acestora pe partea serverului. Închideți folosind combinația de taste Ctrl+d. Se închide și serverul.

Pe stația host, realizați pașii de mai sus pentru UDP:

 • creați un server care ascultă pachete UDP pe portul 2024;
 • listați serviciile care ascultă pachete UDP pe stația host;
 • porniți un client UDP și comunicați cu serverul de mai sus.

Pentru a afla ce opțiune trebuie transmisă comenzii netcat pentru a porni un server sau client UDP, consultați pagina de manual a comenzii și căutați șirul UDP.

La fel, pentru a afla ce opțiune trebuie transmisă comenzii netstat pentru a afișa sockeții UDP, consultați pagina de manual a comenzii și căutați șirul udp.

rl/labs/09/contents/01.txt · Last modified: 2023/11/05 13:05 by vlad_iulius.nastase
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0