03. [10p] Accesare serviciu web folosind wget

Sunt situații în care:

 • vrem doar să descărcăm o resursă, nu să accesăm o pagină web și să o parcurgem;
 • vrem să testăm serviciul web;
 • nu avem acces la o interfață grafică (pe un server sau pe o mașină virtuală) pentru accesarea web;
 • vrem să automatizăm, într-un script, procesul de acces al unor resurse în web.

În aceste situații, este util să folosim un client web în linie de comandă. Astfel de clienți web în linie de comandă sunt wget sau curl. În general aceste utilitare sunt folosite pentru descărcarea de fișiere sau alte resurse disponibile în web.

Pentru a descărca fișierul HTML accesat anterior (la 02. [10p] Port forwarding pentru accesare serviciu web) executați, pe stația fep.grid.pub.ro, respectiv pe stația host (urmăriți promptul pentru a determina stația), comenzile de mai jos (<adresa-ip-mv> o puteți obține din dashboard-ul OpenStack):

[mihai.carabas@fep-62-2 ~]$ wget http://<adresa-ip-mv>:8080
--2013-11-26 18:20:10-- http://<adresa-ip-mv>:8080/
Connecting to <adresa-ip-mv>:8080... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 31 [text/html]
Saving to: ‘index.html’
 
100%[======================================>] 31     --.-K/s  in 0s   
 
2013-11-26 18:20:10 (4.92 MB/s) - ‘index.html’ saved [31/31]
 
[mihai.carabas@fep-62-2 ~]$ cat index.html 
<h1>Laborator 10 - pe red</h1>
 
root@host:~# wget -q http://red/
root@host:~# ls
PacketTracer5  index.html
root@host:~# cat index.html 
<h1>Laborator 10 - pe red</h1>

Avem același conținut afișat în browser-ul web grafic: șirul Laboratorul 10 - pe red formatat heading 1.

În a doua comandă am folosit opțiunea -q a wget pentru a dezactiva afișarea informații legate de transfer a wget. Opțiunea trebuie folosită cu grijă. Informațiile de eroare furnizate de wget sunt utile pentru depanare și sunt dezactivate la folosirea opțiunii -q.

La adresa http://red/file.dat se află un fișier cu dimensiunea de 1 KB. Descărcați fișierul pe stația host folosind wget. Folosiți comanda ls -l pentru a verifica descărcarea corectă și dimensiunea sa.

Serverul web este configurat să folosească și conexiuni sigure (protocolul HTTPS). Descărcăm fișierul de mai sus (file.dat) pe stația host folosind protocolul HTTPS:

root@host:~# wget https://red/file.dat
--2013-11-23 17:50:52-- https://red/file.dat
Resolving red (red)... 192.168.1.2
Connecting to red (red)|192.168.1.2|:443... connected.
ERROR: cannot verify red's certificate, issued by `/CN=red':
 Self-signed certificate encountered.
To connect to red insecurely, use `--no-check-certificate'.

Observăm că ni s-a afișat o eroare că nu poate fi verificat certificatul. Această verificare poate fi eliminată folosind opțiunea --no-check-certificate:

root@host:~# wget --no-check-certificate https://red/file.dat
--2013-11-23 17:52:02-- https://red/file.dat
Resolving red (red)... 192.168.1.2
Connecting to red (red)|192.168.1.2|:443... connected.
WARNING: cannot verify red's certificate, issued by `/CN=red':
 Self-signed certificate encountered.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 1024 (1.0K)
Saving to: `file.dat'
 
100%[===================================================================================================================>] 1,024    --.-K/s  in 0s
 
2013-11-23 17:52:02 (18.2 MB/s) - `file.dat' saved [1024/1024]
rl/labs/09/contents/03.txt · Last modified: 2023/11/05 13:06 by vlad_iulius.nastase
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0