04. [15p] Descărcare recursivă de resurse web

La adresa http://red/folder se află o structură de directoare și fișiere. Pe stația host, descărcați întreaga structura folosind o singură comandă wget cu parametrul corespunzător.

Pentru a identifica opțiunea corespunzătoare, căutați în pagina de manual a wget după șirul recursive.

Instalați utilitarul tree și folosiți-l petru a lista conținutul directorului descărcat. Observați prezența mai multor fișiere cu nume de forma index.html?C=S;O=D. Aceste fișiere sunt fișiere de tip directory listing generate de serverul web și nu avem nevoie de ele. Ștergeți structura de directoare pe care tocmai ați descărcat-o pe stația host și descărcați-o din nou ignorând aceste fișiere.

Urmăriți discuția de aici. Să aveți în vedere și partea din discuția care conține șirul "without the hostname".

Structura de directoare trebuie să fie similară cu:

root@host:~# tree folder/
folder/
├── embedded
│   ├── Qualcomm
│   │   ├── Krait
│   │   │   └── info.txt
│   │   └── Scorpion
│   │     └── info.txt
│   └── TI
│     ├── OMAP3
│     │   └── info.txt
│     └── OMAP4
│       └── info.txt
└── mobile
  ├── Apple
  │   ├── iPadAir
  │   │   └── info.txt
  │   └── iPhone5S
  │     └── info.txt
  └── Google
    ├── Nexus4
    │   └── info.txt
    └── Nexus7
      └── info.txt

14 directories, 8 files
rl/labs/09/contents/04.txt · Last modified: 2023/11/05 13:08 by vlad_iulius.nastase
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0