07. [5p] Download FTP folosind curl (fără autentificare)

Utilitarele curl și wget sunt folosite atât pentru transfer HTTP cât și pentru transfer FTP sau alte protocoale. Avantajul folosirii acestor utilitare în fața altora este că sunt neinteractive și pot fi adăugate în scripturi.

Vom folosi curl pentru a descărca un fișier prin FTP. Pe stația red rulează un server FTP și pe stația host vom folosi comanda curl pentru a descărca fișierul localizat la /download/file-10M.dat:

root@host:~# curl ftp://red/download/file-10M.dat
Warning: Binary output can mess up your terminal. Use "--output -" to tell
Warning: curl to output it to your terminal anyway, or consider "--output
Warning: <FILE>" to save to a file.

Observăm că apare un warning legat de output-ul de fișiere binare în terminal.

Pentru a salva într-un fișier conținutul de la distanță folosim opțiunea -o a comenzii curl:

root@host:~# curl ftp://red/download/file-10M.dat -o file-10M.dat
 % Total  % Received % Xferd Average Speed  Time  Time   Time Current
                 Dload Upload  Total  Spent  Left Speed
100 10.0M 100 10.0M  0   0 86.8M   0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 91.7M
root@host:~# ls -l file-10M.dat 
-rw-r--r-- 1 root root 10485760 Nov 26 19:54 file-10M.dat

Mai sus utilitarul curl a afișat un sumar al transferului și apoi am validat, folosind comanda ls -l lungimea fișierului descărcat. URL-ul folosit începe cu ftp:// pentru a semnaliza folosirea protocolului FTP pentru transfer.

Același efect ca mai sus poate fi obținut prin rularea comenzii wget:

root@host:~# wget ftp://red/download/file-10M.dat
--2013-11-26 19:55:49-- ftp://red/download/file-10M.dat
      => `file-10M.dat'
Resolving red (red)... 192.168.1.2
Connecting to red (red)|192.168.1.2|:21... connected.
Logging in as anonymous ... Logged in!
==> SYST ... done.  ==> PWD ... done.
==> TYPE I ... done. ==> CWD (1) /download ... done.
==> SIZE file-10M.dat ... 10485760
==> PASV ... done.  ==> RETR file-10M.dat ... done.
Length: 10485760 (10M) (unauthoritative)
 
100%[======================================>] 10,485,760 --.-K/s  in 0.07s  
 
2013-11-26 19:55:49 (138 MB/s) - `file-10M.dat' saved [10485760]

rl/labs/09/contents/07.txt · Last modified: 2023/12/10 20:01 by vlad_iulius.nastase
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0