02. [10p] Port forwarding pentru accesare serviciu web

Pe stația red este instalat un server de HTTP pe care dorim să îl accesăm de pe stația fep.grid.pub.ro. Pentru acest lucru trebuie trebuie să redirectați portul 8080 de pe stația host spre portul 80 de pe stația red folosind DNAT (vezi 05. [10p] Port forwarding).

Pentru testare, deschideți terminal pe fep.grid.pub.ro și accesați site-ul http://10.9.X.Y:8080 (înlocuiți cu IP-ul) prin intermediul utilitarului curl. Vă va apărea un cod HTML cu mesajul Laboratorul 10 - pe red. Exemplu:

student@mjolnir:~$ ssh -X mihai.carabas@fep.grid.pub.ro
mihai.carabas@fep.grid.pub.ro's password:
 
[your.name@fep-62-2 ~]$ curl http://10.9.X.Y:8080
rl/labs/09/contents/02.txt · Last modified: 2023/11/05 13:06 by vlad_iulius.nastase
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0