06. [5p] Accesare de pagini web folosind curl

Utilitarul wget este folosit pentru a descărca fișiere prin intermediul web. Utilitarul curl îndeplinește un rol similar, doar că afișează în mod implicit conținutul resurselor la consolă. Este indicat pentru afișarea de pagini web (format HTML) sau alte fișiere în format text.

Spre exemplu, dacă vrem să afișăm conținutul paginii de la adresa http://red/index.html vom folosi comanda:

root@host:~# curl http://red/index.html
<h1>Laborator 10 - pe red</h1>

Observăm că output-ul comenzii curl este conținutul fișierului index.html descărcat anterior cu wget.

Un exemplu în mod particular util este aflarea adresei IP (externe) prin interogarea site-ului icanhazip.com:

root@host:~# curl icanhazip.com
141.85.225.204

Observăm că în urma interogării site-ului icanhazip.com, output-ul comenzii curl este adresa noastră IP externă (rutabilă).

În general output-ul întors de curl poate fi prelucrat folosind filtre de text (grep, cut, tr, sort, awk, sed etc.) pentru a obține informațiile de interes.

rl/labs/09/contents/06.txt · Last modified: 2023/11/05 13:08 by vlad_iulius.nastase
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0