08. [10p] Download FTP folosind curl (cu autentificare)

Ne propunem să folosim curl pentru descărcarea unui fișier FTP însă folosind autentificare. Fișierul căutat se găsește în directorul home al utilizatorului ana de pe red și se numește ana-ftp-file-5M.dat. Utilizatorul ana are parola student.

Pe stația host folosiți curl pentru a descărca, prin FTP, fișierul ana-ftp-file-5M.dat din directorul home al utilizatorului ana.

URL-ul folosit va fi ftp://red/ana-ftp-file-5M.dat. Va fi relativ la directorul home al utilizatorului autentificat.

Pentru autentificarea ca utilizatorul ana în curl, folosiți opțiunea --user. Vedeți informații în pagina de manual a utilitarului curl. Comanda trebuie să fie neinteractivă: trebuie să furnizați în linia de comandă și utilizatorul șî parola.

rl/labs/09/contents/08.txt · Last modified: 2023/11/05 13:09 by vlad_iulius.nastase
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0