05. [10p] Port forwarding

La exercițiile de până acum am folosit NAT pentru a permite stațiilor cu adrese private dintr-o rețea locală să acceseze Internetul. NAT poate fi folosit și pentru a permite unei stații din rețeaua locală să fie accesată din Internet, adică să se inițieze conexiuni din Internet. Acest proces poartă numele de port forwarding.

Dorim să putem accesa prin SSH, din Internet, stația red. Acest lucru nu este posibil în mod implicit întrucât stația red are adresă IP privată. Soluția este “deschiderea unui port” pe gateway (adică stația host) și redirectarea acestui port (port forwarding) către portul aferent serviciului SSH (portul TCP 22) de pe stația red.

Vom aplica pe stația host o regulă prin care redirectăm traficul ce vine către host pe portul 10022 către portul 22 (SSH) al stației red (adresa IP 192.168.1.2):

root@host:~# iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 10022 -j DNAT --to-destination 192.168.1.2:22

Verificăm aplicarea regulii prin consultarea lanțului PREROUTING din tabela NAT:

root@host:~# iptables -t nat -L PREROUTING -n -v
Chain PREROUTING (policy ACCEPT 1 packets, 474 bytes)
 pkts bytes target   prot opt in   out   source        destination     
  0   0 DNAT    tcp -- *   *    0.0.0.0/0      0.0.0.0/0      tcp dpt:10022 to:192.168.1.2:22

Pentru a verifica rezultatul de mai sus, de pe fep.grid.pub.ro deschidem un nou terminal și ne conectăm prin SSH folosind portul 10022 la stația host:

mihai.carabas@fep:~$ ssh -l student $ADRESA_IP_MV -p 10022 
root@192.168.138.129's password:
[...]
root@red:~#

unde $ADRESA_IP_MV este adresa IP a masinii virtuale obținută din dashboard-ul OpenStack.

Pentru rulare masina virtuala VMware local

Pentru rulare masina virtuala VMware local

Daca rulați VMware local, $ADRESA_IP_MV este adresa interfeței eth0 a stației host.

Observăm că în urma autentificării ne găsim pe stația red. Port forwarding a funcționat.

Folosim comanda de conectare SSH la stația host de pe stația green:

root@green:~# ssh -l student host -p 10022
[...]
root@red:~# 

Observăm că și de pe stația green am accesat stația red prin port forwarding. Dorim să limităm port forwarding doar pentru conexiuni de la stațiile din Internet. Pentru aceasta trebuie să actualizăm regula de port forwarding.

Ștergeți regula de port forwarding și adăugați o regulă nouă care să permită doar stațiilor din Internet să acceseze prin port forwarding stația red.

Aplicați regula doar pentru pachetele ce sosesc pe interfața eth0. Adică eth0 este interfața de intrare. Folosiți opțiunea -i a iptables pentru precizarea interfeței de intrare.

Realizați apoi din nou conectare SSH pe portul 10022 al stației host de pe fep.grid.pub.ro și de pe stația green. Dacă ați configurat corect, nu va merge conexiunea SSH de pe stația green dar va merge în continuare de pe fep.grid.pub.ro.

rl/labs/08/contents/05.txt · Last modified: 2023/11/05 12:55 by vlad_iulius.nastase
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0