07. [10p] Format de pachete la port forwarding

La exercițiul 03. [10p] Accesare serviciu web folosind wget am observat cum se modifică adresa IP sursă și portul sursă în cazul translatării de adrese. La port forwarding vom observa cum se modifică adresa IP destinație (de aici și numele DNAT: Destination NAT).

Vom captura traficul SSH inițiat din exterior către stația red, prin intermediul portului 10022 al stației host. Este vorba de traficul înainte de port forwarding. Pentru aceasta, pe stația host vom folosi comanda

root@host:~# tcpdump -n -i eth0 tcp dst port 10022 -w /home/student/portfwd_eth0_output.pcap

Pe un alt terminal, tot pe stația host capturăm traficul după port forwarding, pe interfața veth-red către portul SSH (22) al stației red. Pe stația host folosim comanda

root@host:~# tcpdump -n -i veth-red tcp dst port 22 -w /home/student/portfwd_veth-red_output.pcap

Pentru a genera trafic, de pe fep.grid.pub.ro realizăm o conexiune SSH la stația host pe portul 10022, conexiune ce va fi redirectată la portul 22 al stației red:

mihai.carabas@fep:~$ ssh -l student $ADRESA_IP_VM -p 10022
root@host.local's password: 
[...]
root@red:~# 

Pentru a vizualiza capturile salvate în cele două fișiere copiați-le la voi local (pe calculatorul vostru) folosind scp și deschideți-le cu utilitarul wireshark.

(click pentru expandare) Copiere fișiere din VM pe local

(click pentru expandare) Copiere fișiere din VM pe local

$USER_FEP@fep:~$ scp -i ~/.ssh/openstack.key student@$ADRESA_IP_VM:portfwd_eth0_output.pcap ./   # Dacă fișierul pf_eth0_output.pcap se află în directorul /home/student/
$USER_FEP@fep:~$ scp -i ~/.ssh/openstack.key student@$ADRESA_IP_VM:portfwd_veth-red_output.pcap ./   # Dacă fișierul pf_veth-red_output.pcap se află în directorul /home/student/
 
student@lab-EG207-EG208:~$ scp $USER_FEP@fep.grid.pub.ro:portfwd_eth0_output.pcap ./  # Dacă fișierul portfwd_eth0_output.pcap se află în home-ul utilizatorului de pe fep.
student@lab-EG207-EG208:~$ scp $USER_FEP@fep.grid.pub.ro:portfwd_veth-red_output.pcap ./  # Dacă fișierul portfwd_veth-red_output.pcap se află în home-ul utilizatorului de pe fep.

Exemplu instalare și pornire Wireshark (pe sisteme Debian):

student@mjolnir:~$ apt-get install wireshark
student@mjolnir:~$ wireshark portfwd_eth0_output.pcap &
student@mjolnir:~$ wireshark portfwd_veth-red_output.pcap &

În capturile realizate de comenzile de mai sus, observăm cum se translatează adresa IP și portul destinație din perechea <$ADRESA_IP_VM, 10022> în perechea <192.168.1.2, 22>.

rl/labs/08/contents/07.txt · Last modified: 2023/11/05 12:56 by vlad_iulius.nastase
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0