03. [10p] Format de pachete TCP la translatare

Dorim să urmărim conținutul pachetelor TCP înainte și după translatarea de adrese. În plus față de exercițiul de mai sus, vrem să urmărim și porturile. Pentru aceasta vom genera pachete TCP (HTTP) folosind wget de pe stația red și vom captura pachetele folosind tcpdump pe stația host.

Pe stația host capturați pe toate interfețele pachetele HTTP care au ca adresă destinație numele cs.pub.ro.

Va trebui să folosiți argumentele ip dst host cs.pub.ro și tcp dst port 80 la tcpdump. Legați argumentele prin șirul and. Urmăriți și exemplele de aici.

Folosiți opțiunea -n a tcpdump ca să afișați în format rezultatele în format numeric (adresă IP și port). Vă va fi mai ușor să urmăriți pachetele și translatarea de adrese.

Pe stația red folosiți wget pentru a obține pagina de la cs.pub.ro.

Urmăriți translatarea adresei IP sursă și a portului sursă în cadrul capturii de pachete realizată cu tcpdump pe host.

O să existe o latență (2-3 secunde) la afișarea pachetelor capturate cu tcpdump datorată rezolvării DNS. Puteți folosi opțiunea -n a tcpdump pentru a dezactivarea rezolvarea DNS și pentru a elimina latența.

Observați în cadrul capturii că portul sursă, ales de stația red este același cu cel folosit în urma translatării de stația host. În general implementările de NAT vor păstra portul în urma translatării. În cazul rar în care acel port este ocupat pe stația host (posibil datorită unei alte translatării) se va aloca un alt port.

Pe stația host capturați pe toate interfețele pachetele HTTP care au ca adresă numele cs.pub.ro; nu contează dacă este sursă sau destinație, capturăm și pachetele de interogare și cele de răspuns; la fel, portul poate fi sursă sau destinație; folosiți ip host în loc de ip dst host și tcp port în loc de tcp dst port. Pe stația red folosiți, din nou, wget pentru a obține pagina de la cs.pub.ro. Urmăriți translatarea adresei IP sursă și a portului sursă pentru pachetele de interogare și translatarea adresei IP destinație și a portului destinație pentru pachetele de răspuns.

rl/labs/08/contents/03.txt · Last modified: 2023/11/05 12:54 by vlad_iulius.nastase
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0