01. [10p] Configurare translatare de adrese (MASQUERADE)

Epuizarea adreselor IPv4 în cadrul rețelelor curente a condus la folosirea de adrese IP din clase private (de ex. 192.168.0.0/24). Pe lângă comunicația dintre stațiile unei rețele, dorim și accesul la Internet al acestora. De aceea s-a introdus conceptul de translatare de adrese (NAT: Network Address Translation) prin care mai multe stații dispun de acces la Internet folosind aceeași adresă IP rutabilă: adresa gateway-ului. Activarea translatării de adrese (NAT) pe gateway conduce la înlocuirea perechii <adresă IP sursă, port sursă> (aparținând stației) cu perechea <adresa IP gateway, port disponibil>.

Configurarea NAT pe Linux se realizează tot prin intermediul comenzii iptables, la fel ca în cazul configurării firewall-ului. Dacă pentru configurarea firewall-ului foloseam tabela filter (tabela implicită a iptables), pentru configurarea translatării de adrese vom folosi tabela nat.

Astfel, pentru a activa NAT pe un server Linux executăm comanda

root@host:~# iptables -t nat -A POSTROUTING -j MASQUERADE

În comanda de mai sus:

 • -t specifică tabela pe care se aplică regula, în cazul nostru tabela nat.
 • -A înseamnă adăugarea unei reguli la sfârșitul listei de reguli.
 • POSTROUTING se referă la momentul când va fi realizat procesul de translatare de adrese: după rutare.
 • -j este acțiunea ce va fi luată, iar în acest caz este MASQUERADE (acțiune simplă de translatare de adrese).

Pentru a verifica și valida regula, afișăm intrările din lanțul POSTROUTING din tabela nat folosind comanda

root@host:~# iptables -t nat -L POSTROUTING -n -v
Chain POSTROUTING (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
 pkts bytes target   prot opt in   out   source        destination
  0   0 MASQUERADE all -- *   *    0.0.0.0/0      0.0.0.0/0

Vrem să verificăm configurarea corectă a NAT. Pentru acesta vom trimite de pe stația red un pachet către 8.8.8.8. Pachetul va trece prin gateway (adică stația host) și va fi translatat. Pe stația red rulăm comanda

root@red:~# ping -c 2 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
From 192.168.1.2 icmp_seq=1 Destination Host Unreachable
From 192.168.1.2 icmp_seq=2 Destination Host Unreachable
 
--- 8.8.8.8 ping statistics ---
2 packets transmitted, 0 received, +2 errors, 100% packet loss, time 999ms

Observăm că nu există conectivitate de la stația red către adresa IP 8.8.8.8. Consultăm întreaga tabelă nat:

root@host:~# iptables -t nat -L -n -v
Chain PREROUTING (policy ACCEPT 2 packets, 168 bytes)
 pkts bytes target   prot opt in   out   source        destination     
 
Chain INPUT (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
 pkts bytes target   prot opt in   out   source        destination     
 
Chain OUTPUT (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
 pkts bytes target   prot opt in   out   source        destination     
 
Chain POSTROUTING (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
 pkts bytes target   prot opt in   out   source        destination     
  0   0 MASQUERADE all -- *   *    0.0.0.0/0      0.0.0.0/0 

Observăm că pachetele ajung în lanțul PREROUTING (înainte de rutare), dar nu ajung în lanțul POSTROUTING (după rutare). Ne gândim că este posibil să fie o problemă cu rutarea pe gateway. Verificăm dacă rutarea este activată:

root@host:~# sysctl net.ipv4.ip_forward
net.ipv4.ip_forward = 0

Într-adevăr, rutarea nu este activată. Pentru a activa rutarea pe stația host rulăm comanda

root@host:~# sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1
net.ipv4.ip_forward = 1

Intrăm din nou pe stația red și folosim ping pentru a testa conectivitatea la adresa IP 8.8.8.8:

root@red:~# ping -c 2 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_req=1 ttl=61 time=92.9 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_req=2 ttl=61 time=81.2 ms
 
--- 8.8.8.8 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1001ms
rtt min/avg/max/mdev = 81.272/87.094/92.917/5.829 ms

Acum există conectivitate, lucru certificat și de prezența unor pachete în lista prelucrată pe lanțul POSTROUTING:

root@host:~# iptables -t nat -L POSTROUTING -n -v
Chain POSTROUTING (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
 pkts bytes target   prot opt in   out   source        destination     
  2  168 MASQUERADE all -- *   *    0.0.0.0/0      0.0.0.0/0
rl/labs/08/contents/01.txt · Last modified: 2023/11/05 12:53 by vlad_iulius.nastase
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0