Tema 2

 • Deadline soft: 22 aprilie 2020, ora 23:55. Primiți un bonus de 10% din punctajul obtinut pentru trimiterea temei înainte de 22 aprilie 2020, ora 23:55.
 • Deadline hard: 29 aprilie 2020, ora 23:55. Veți primi o depunctare de 10% din punctajul maxim al temei pentru fiecare zi de întârziere, până la maxim 7 zile, adică până pe 29 aprilie 2020, ora 23:55.

Enunț

Se dă următoarea operație cu matrice:

$$ C = B \times A^t + A^2 \times B $$

unde:

 • $A$ si $B$ sunt matrice patratice de double de dimensiune N x N
 • $A$ este o matrice superior triunghiulara
 • $A^t$ este transpusa lui $A$
 • $\times$ este operația de înmulțire
 • $+$ este operatia de adunare
 • $A^2$ este $A$ ridicat la patrat

Se dorește implementarea operației de mai sus in C/C++ în 5 moduri:

 • blas - o variantă care folosește una sau mai multe functii din BLAS Atlas pentru realizarea operatiilor de inmultire de matrice. Adunarea matricelor poate fi facuta “de mana”. Aceasta implementare va tine cont de faptul ca A este o matrice superior triunghiulara.
 • neopt - o variantă “de mână” fără îmbunătățiri. Aceasta implementare va tine cont de faptul ca A este o matrice superior triunghiulara.
 • opt_m - o variantă îmbunătățită a versiunii neopt. Îmbunătățirea are în vedere exclusiv modificarea codului pentru a obține performanțe mai bune.
 • opt_f - o variantă îmbunătățită obținută prin compilarea codului de la varianta neopt cu flag-ul -O3
 • opt_f_extra - o variantă îmbunătățită obținută prin compilarea codului de la varianta neopt cu flag-ul -O3 si alte flag-uri de optimizare specifice. Se vor avea in vedere flag-uri care actioneaza asupra unei singure optimizari, nu flag-uri care actioneaza asupra unui grup de optimizari.

Rulare și testare

Pentru testarea temei vă este oferit un schelet de cod pe care trebuie să-l completați cu implementarile pentru cele 4 variante menționate mai sus. Scheletul de cod este structurat astfel:

 • main.c - conține funcția main, precum și alte funcții folosite pentru citirea fișierului cu descrierea testelor, scrierea matricei rezultat într-un fișier, generarea datelor de intrare și rularea unui test. Acest fișier va fi suprascris în timpul corectării și nu trebuie modificat.
 • utils.h - fișier header. Acest fișier va fi suprascris în timpul corectării și nu trebuie modificat.
 • solver_blas.c - în acest fișier trebuie să adaugați implementarea variantei blas.
 • solver_neopt.c - în acest fișier trebuie să adaugați implementarea variantei neopt.
 • solver_opt.c - în acest fișier trebuie să adaugați implementarea variantei opt_m.
 • Makefile - Makefile folosit la compilarea cu gcc.
 • input - fișierul de input care contine 3 teste pentru urmatoarele valori ale lui N: 400, 800, 1200
 • compare.c - utilitar ce poate fi folosit pentru a compara doua fisiere rezultat. Acest fișier va fi suprascris în timpul corectării și nu trebuie modificat.

Puteți aduce orice modificare scheletului de cod exceptând cele 3 fișiere menționate mai sus.

În urma rulării comenzii make cu oricare din cele 2 Makefile-uri vor rezulta 5 fișere binare, tema2_blas, tema2_neopt, tema2_opt_m, tema2_opt_f si tema2_opt_f_extra corespunzătoare celor 5 variante care trebuie implementate.

Rularea se va realiza astfel:

./tema2_<mod> input 

unde:

 • mod este unul din modurile blas, neopt, opt_m, opt_f sau opt_f_extra.
 • input este fișierul ce contine descrierea testelor.

Fișierul input este structurat astfel:

 • pe prima linie numărul de teste.
 • pe următoarele linii descrierea fiecarui test:
  • valoarea lui N.
  • seed-ul folosit la generarea datelor.
  • calea către fișierul de ieșire ce conține matricea rezultat.

Rularea se va face pe coada ibm-nehalem.q. Compilarea se va face folosind gcc-5.4.0 din modulul compilers/gnu-5.4.0. Pentru a incarca modulul pentru GCC trebuie sa dati pe una din masinile din coada ibm-nehalem.q urmatoarea comanda:

 module load compilers/gnu-5.4.0 

Pentru variantele blas, neopt si opt_m nu vor fi utilizate flag-uri de optimizare pentru compilare (va fi utilizat -O0). Pentru linkarea cu BLAS Atlas se va folosi versiunea single-threaded libsatlas.so.3.10 de pe masinile din coada ibm-nehalem.q disponibile in directorul

/usr/lib64/atlas

Fișierele output referință le găsiți aici:

 /export/asc/tema2/

Punctaj

Punctajul este impărțit astfel:

 • 15p pentru implementarea variantei blas dintre care:
  • 12p daca implementarea obtine rezultate corecte
  • 3p pentru descrierea implementarii in README
 • 15p pentru implementarea variantei neopt dintre care:
  • 12p daca implementarea obtine rezultate corecte
  • 3p pentru descrierea implementarii in README
 • 20p pentru implementarea variantei opt_m dintre care:
  • 15p daca implementarea obtine rezultate corecte si timpul de calcul este cu cel putin 30% mai mic decat cel al variantei neopt pentru testul cu N = 1200
  • 5p pentru descrierea implementarii in README
 • 20p pentru implementarea variantei opt_f_extra dintre care:
  • 10p daca implementarea obtine rezultate corecte si timpul de calcul este cu cel putin 5% mai mic decat cel al variantei opt_f pentru testul cu N = 1200
  • 10p pentru explicatii legate de alegerea flag-urilor si impactul flag-urilor asupra performantei
 • 30p pentru o analiza comparativa a performantei pentru cele 5 variante:
  • 15p pentru realizarea unor grafice relevante bazate pe rularea a cel putin 5 teste (5 valori diferite ale lui N: adica inca cel putin doua valori diferite de 400, 800 si 1200 pentru N)
  • 15p pentru explicatii oferite in README
 • (Bonus)
  • 20p daca timpul de calcul al variantei opt_m pentru testul cu N = 1200 este cel mult 4 secunde sau
  • 10p daca timpul de calcul al variantei opt_m pentru testul cu N = 1200 este intre 4 si 8 secunde
  • Bonusurile se calculeaza doar pe coada ibm-nehalem.q

Pentru a fi luată în considerare la punctaj, implementarea trebuie să producă rezultate corecte pe cele 3 teste din fisierul input.

Precizări și recomandări

Timpul maxim pentru rularea celor 3 teste folosind oricare din cele 5 variante este de 2 minute. Această limită de timp se referă la rularea întregului program, nu doar la partea intensiv computațională.

 • Pentru a simplifica implementarea puteți presupune că N este multiplu de 40 și că este mai mic sau egal cu 1600.
 • În compararea rezultatelor se va permite o eroare absolută de maxim $10^{-3}$.
 • În cazul variantei opt_m complexitatea trebuie să fie aceeași cu cea din varianta neopt.
 • Formatul arhivei trebuie să fie zip.

Pentru a vedea ce optimizari sunt prezente in fiecare nivel de optimizare puteti folosi comanda:

 gcc -Q -Olevel --help=optimizers 

Pentru a evita aglomerarea cozii se recomanda rularea de teste pentru valori ale lui N mai mici sau egale cu 1600.

Se recomandă ștergerea fișierelor coredump în cazul rulărilor care se termină cu eroare pentru a evita problemele cu spațiul de stocare.

În cazul în care job-urile vă rămân “agățate”, va recomandam să utilizați de pe fep.grid.pub.ro, comanda

 qstat 

pentru a vedea câte job-uri aveți pornite, și apoi să utilizați comanda

qdel -f <id-sesiune> 

unde <id-sesiune> sunt primele cifre din stânga, rezultate după comanda qstat.

Sesiunile interactive deschise prin qlogin nu sunt permise pe coada ibm-nehalem.q. Va trebui sa utilizati qsub pentru a folosi aceasta coada.

Resurse

asc/teme/tema2.txt · Last modified: 2020/06/04 13:23 by adriana.draghici
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0