Laboratorul 01 - Introducere în limbajul Python

Obiective

Scopul primelor trei laboratoare de Arhitectura Sistemelor de Calcul îl reprezintă familiarizarea cu probleme de multi-threading, concurență și sincronizare. Pentru a aplica mai ușor și mai rapid aceste noțiuni, vom folosi limbajul Python. În cadrul primului laborator vom prezenta principalele caracteristici ale limbajului Python, urmând ca în laboratoarele 2 și 3 și la tema 1 să lucrăm cu thread-uri pentru a implementa aplicații concurente.

Ce este Python?

Python este un limbaj de programare foarte popular ( statistici github, utilizare), oferind posibilitatea programării structurate dar și orientate pe obiect și incluzând și elemente din paradigma funcțională. Este un limbaj de scripting, ceea ce înseamnă că este interpretat și nu compilat, economisind mult timp în procesul de dezvoltare și debugging.

Limbajul oferă o multitudine de funcționalități într-o sintaxă ușor de învățat. Are module, clase, excepții, tipuri dinamice și garbage collection. API-ul Python oferă module pentru o gamă foarte mare de funcționalități, de la cele de bază pentru lucrul cu șiruri și fișiere, până la cele pentru lucrul cu procese, threaduri, sockets, serializare etc. Multe dintre aceste module oferă o interfață foarte similară programării la nivel de sistem din C (ceea ce se studiază la SO), astfel încât funcțiile Python au același nume si aproximativ aceiași parametrii ca cei pentru funcțiile din C pentru apeluri de sistem. Există o varietate de API-uri, cele mai populare la momentul actual fiind cele pentru aplicatii web, AI bots, data science si grafice, de exemplu: wit.ai, flask, NumPy, SciPy, pandas, plotly, Matplotlib, Python & RaspberryPi.

Implementarea principală a Python, CPython (în C) a fost concepută pentru a fi portabilă: funcționează pe Linux, Unix, Windows, Mac OS X.

De ce Python?

Python este un limbaj ce oferă foarte multe funcționalități și are o curbă de învățare rapidă atât pentru programatorii ce cunosc deja limbaje precum C și Java, cât și pentru începători. Deși este un limbaj interpretat, acest lucru nu a stat în calea popularității sale și folosirii în numeroase proiecte. Puteți utiliza Python atât pentru scripturi, dezvoltarea unor infrastructuri de testare, cât și pentru aplicații web și machine learning/data mining.

De ce Python la ASC?

În cadrul laboratoarelor dorim să ne axăm pe scrierea de programe multi-threaded corecte, nu pe particularitățile vreunui limbaj. Din acest punct de vedere Python este de preferat datorită interfeței simple pentru lucrul cu thread-urile și pentru modul de lucru mai rapid si numărul de linii de cod mult mai mic în comparație cu Java sau C. Avantajul este cel al simplității și asemănarea API-ului pentru thread-uri cu cel din C-pthreads, însă are și un dezavantaj oferit de un mecanism din interpretor, pe care îl vom discuta în laboratorul 2.

Instalare

În cadrul laboratoarelor vom lucra doar cu Python 3.x (de preferat ultima versiune stabilă), nu și cu versiunile 2.x. Python nu oferă backwards compatibility astfel încât programe scrise pentru o versiune pot să genereze erori de interpretare pe o altă versiune. De asemenea, Python3 este în mod intenționat incompatibil cu versiunile 2.x, explicații asupra acestui lucru puteți citi și în articolul lui Guido van Rossum, autorul Python-ului.

Python se poate descărca de pe site-ul oficial, secțiunea Download.

Pe un sistem Linux, este foarte probabil să fie deja instalat. Verificați acest lucru dintr-o consolă:

$ python
Python 3.9.16 (default, Dec 7 2022, 10:16:11)
[GCC 9.4.0] on linux
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>>

Dacă nu îl aveți instalat, pasul următor ar fi să-l căutați în repository-urile distribuției cu care lucrați. Exemplele următoare prezintă instalarea pe o distribuție bazată pe Debian și pe una bazată pe Red Hat.

$ sudo apt-get install python
$ sudo yum install python

Pe un system Windows se poate descărca de aici. După instalare se poate adăuga calea către executabilul Python în variabila globală PATH, pentru a putea fi folosit din orice terminal. Acest lucru se poate face mai ușor selectând opțiunea Add Python to PATH la începutul instalării.

Tools

Dacă doriți să folosiți un IDE pentru Python vă recomandăm versiunea community a PyCharm.

Pentru a verifica respectarea code-style-ului recomandat de Python vă recomandăm PEP8 online. Pentru verificarea code-style-ului, detectarea erorilor și alte lucruri utile, puteți folosi Pylint. Aceste este instalat și pe calculatoarele din laborator, la fel ca și PyCharm.

Cum se execută un program Python

În Windows, dacă extensia .py este deja înregistrată, un dublu-click pe numele scriptului este suficient.

Dacă folosiți Linux, există mai multe posibilități:

 • se lansează interpretorul cu numele scriptului:
$ cat hello.py
print('Hello World!')
$ python hello.py
Hello World!
 • prima linie din program este de o linie shebang, ce are forma #!/calea/catre/interpretor iar scriptului i se adaugă permisiuni de execuție:
$ cat hello.py
#!/usr/bin/python
print('Hello World!')
$ chmod +x hello.py
$ ./hello.py
Hello World!

Pentru a testa anumite funcționalități sau a verifica o anumită sintaxă nici nu este nevoie să scrieți un script, puteți folosi direct consola Python. Din ea se iese scriind quit() sau apăsând Ctrl-D.

Din consolă puteți obține documentația despre anumite module, clase, metode folosind help(nume), inclusiv despre modulele și metodele scrise de voi dacă includeți în cod comentarii docstring (similare javadoc-ului din Java). Alternativ, dacă doriți să vedeți metodele disponibile pentru un anumit obiect puteți folosi funcția dir(obiect), ca în exemplele de aici.

>>> import io
>>> help(open)

Unul din avantajele Python este că puteți folosi consola atunci când vreți să testați o anumită funcționalitate sau când nu sunteți siguri ce se întâmplă când folosiți anumite funcții/construcții. De exemplu puteți încerca diverse metode de parsare string-uri înainte de a le încorpora în programul vostru, sau poate pur și simplu vă puneți întrebări de genul “Pot pune într-un dicționar chei de tipuri diferite, unele integer unele string?” –> creați un astfel de dicționar în consolă și observați dacă merge.

Pentru a folosi într-un program Python argumente date din linia de comandă trebuie inclus modulul sys și folosită lista argv, care conține toate argumentele, pe prima poziție fiind numele scriptului.

import sys
if len(sys.argv) < 2:
  print('Usage:....')
  exit(0)

Particularități de sintaxă

Indentarea

 • Indentarea în Python este mai mult decât parte a stilului de programare, este chiar parte din sintaxă
 • O linie nouă termină o declarație, pentru a continua o declarație pe mai multe linii, se foloseste caracterul “\”.
 • Un bloc de cod are toate liniile indentate cu același număr de spații (nu există begin și end sau {}). Instrucțiunile dintr-un bloc de cod vor fi grupate unele sub altele, pe același nivel de indentare.
 • Definițiile neindentate într-un program Python vor fi de obicei variabile globale, definiții de clase, proceduri, funcții sau părți ale main-ului.
 • După instrucțiuni nu este obligatoriu să puneți simbolul ';' precum în alte limbaje de programare, indentarea corespunzatoare fiind suficientă.
 • Este foarte important sa nu uitați simbolul ':' care precede o indentare

Structurile de control, definirea de rutine, clase, toate necesită o mai mare grijă în scrierea codului. Exemplu de folosire a indentării pentru a delimita blocurile de cod:

a = 1
# Afisam numerele de la 1 la 10
while a <= 10:
  print(a)
  a += 1
print("Am terminat")

Comentarii

 • O singură linie se poate comenta în Python folosind simbolul #.
 • Pentru comentarii multi-line se folosesc trei ghilimele succesive ””” sau ' ' ' la inceputul și respectiv la sfârșitul zonei de comentat.
 • Comentariile cu ghilimele succesive din interiorul unui bloc de cod trebuie să fie pe același nivel de indentare cu acesta, altfel veți avea `IndentationError` la execuție. Comentariile cu # nu au această restricție.
[...]
if b > 3:
""" Silly comment """
  a = b
$python comments.py
 File "comments.py", line 4
  """ Silly comment """
            ^
IndentationError: expected an indented block

Corect este:

if b > 3:
  """ Silly comment """
  a = b

Code style

 • Pe site-ul oficial găsiți recomandările de code style, scrise chiar de creatorul limbajului, Guido van Rossum.
 • statistici cu folosirea diverselor convenții de stil în proiectele Python de pe GitHub.

Tipuri de date și variabile

Python oferă tipuri de date numerice, booleene, șiruri (string, liste etc), dicționare, fișiere, clase, instanțe și excepții.

Din punct de vedere al tipării Python folosește tipuri pentru obiecte, însă la definirea variabilelor nu trebuie precizat tipul acestora. Constrângerile de tip sunt verificate la execuție (late binding), astfel încât pot apărea erori și excepții generate de folosirea unui tip necorespunzător în atribuiri și excepții.

Python asociază numele unei variabile cu un obiect, care poate fi număr, șir de caractere sau ceva mai complex. Când este folosită o variabilă, tipul acesteia este tipul obiectului cu care este asociată. Este greșită folosirea într-o expresie a unei variabile care nu a fost asociată cu un obiect.

i = 5     # i va fi de tip Integer
i = "Hello"  # i va fi de tip String

Alocarea și dezalocarea de memorie se face automat de către Python, existând un mecanism de garbage collection.

În Python se poate face atribuirea de valori unor mai multe variabile simultan:

x, y = 2, 3

Datorită faptului că partea dreaptă a unei expresii este evaluată înainte de a se face atribuirea, valorile a două variabile pot fi foarte ușor interschimbate, fară a avea nevoie de o a treia variabilă:

x, y = y, x

Python este un limbaj dynamically typed, după cum am arătat și mai sus, dar și strongly typed, nepermițând tipului unei variabile să se schimbe atunci când este folosită în operații, decât printr-o conversie explicită. De exemplu: '12' + 10 va da excepție la execuție, trebuie folosit int('12') + 10.

Stringuri

Pentru lucrul cu șiruri de caractere, Python oferă tipul String și o serie de operații de bază pe acesta, descrise în documentație.

Stringurile sunt incluse între ghilimele ” sau '. Stringurile ce conțin mai multe linii sunt înconjurate de trei ghilimele sau apostrofuri succesive ”””.

s = "string pe o linie"
linie = """string
pe mai multe linii"""

Stringurile sunt tratate ca niște liste, cuvant[i] fiind caracterul din șir ce are indexul i, unde i ia valori în intervalul [-length,length). Folosirea unei valori în afara acestui interval va genera o eroare: IndexError: string index out of range. Python permite și folosirea unor indici negativi, care indexează elementele pornind de la sfârșitul șirului, precum în exemplul de mai jos

stringul:     s  t  r  i  n  g
index:      0  1  2  3  4  5
index negativ:  -6 -5 -4 -3 -2 -1 

Nu există un tip de date special pentru caractere, acestea sunt văzute drept șiruri de lungime 1. Lungimea unui șir se poate afla cu ajutorul funcției: len(some_string).

Caracterul : specifică un subșir al unui şir folosind sintaxa: some_string[x:y]. Subșirul obținut conține toate caracterele din șirul inițial (some_string) între pozițiile x si y-1 (inclusiv). Dacă nu se specifică x sau y, acestea au implicit valorile 0, respectiv lungimea șirului.

String-urile sunt immutable. O dată create ele nu mai pot fi modificate.

>>> s="abcdef"
>>> s[0]="g"
Traceback (most recent call last):
 File "<stdin>", line 1, in <module>
TypeError: 'str' object does not support item assignment

Particularități de lucru cu șirurile de caractere:

 • pot fi concatenate folosind simbolul +
 • pot fi multiplicate folosind caracterul *
 • se poate folosi operatorul % pentru formatarea șirurilor similar printf-ului din C
 • modulul string oferă șiruri predefinite și metoda format pentru crearea șirurilor (utilă în special când vrem să incorporăm în șir mai multe variabile). Atât la folosirea acestei metode, cât și a operatorului % nu este nevoie de conversia explicită la string a variabilelor.
 • modulul str oferă metode de lucru cu șirurile precum index, replace, split, isdigit, format (similar format-ului din modulul string)
 • modulul re - regular expressions este util pentru căutarea sau separarea unor substringuri folosind expresii regulate.

lab1_string_example.py
s = "string"     
print(s[0:2])    # st
print(s[:3])     # str
print(s[3:])     # ing
s2 = "one"     
 
print("Write " + 2*s2 + " " + s)        # Write oneone string
print("hello %s, lab %d !" % ("students",1))  # hello students, lab 1 !       
 
import string
print("hello {}, lab {}".format("world",1))   # hello world, lab 1
print("hello {0}, lab {1}".format("world",1))  # incepand cu python 2.6  

Tipuri de date numerice

În Python se poate lucra cu numere întregi și numere în virgulă mobilă. Numerele întregi dintr-o expresie se convertesc automat în numere în virgulă mobilă dacă este necesar. Cele patru tipuri numerice int, long, float și complex și operațiile acestora sunt descrise în API. În afară de operațiile aritmetice standard (+,-,*,/), există operatori pentru modulo % și pentru ridicarea la putere * *.

Deoarece Python este strongly typed, nu se face conversie automată între tipurile de date dintr-o expresie, cum ar fi operațiile între tipurile String și Integer. Pentru acest lucru se folosesc funcțiile int(some_string) pentru transformarea din string în integer și respectiv: str(some_int) sau repr(some_int) sau `some_int` (` - backquote) pentru transformarea din integer în string. Atenție! În cazul transformării din string în integer, dacă stringul ce trebuie convertit conține și alte caractere decât cifre, la execuție va apărea o eroare: Value Error: invalid literal for int() with base 10.

lab1_num_example.py
print("Un string:", "4" + "2")         # Un string: 42
print("Un numar:", 4 % 3 + int("41"))     # Un numar: 42
print("Un string:", "4" + str(2))       # Un string: 42
print('persoana %s are %d ani' % ("X", 42))  # persoana X are 42 ani
print((2.0 + 3.0j) * (2.1 -6.0j))       # (22.2-5.7j)
print(2 ** 3 ** 2)               # 512 

Tipurile de date numerice și șirurile de caractere sunt obiecte immutable, adică starea lor (valoarea) nu mai poate fi schimbată după ce sunt construite (ca și în cazul String și tipurilor numerice din Java). Mai multe detalii găsiți în Python datamodel. Pentru un exemplu de mutable vs immutable puteți urmări exemplul de la secțiunea Liste și tupluri.

Liste, tupluri și elemente de programare funcțională

Python pune la dispoziție două tipuri de structuri pentru a reprezenta liste de elemente: tupluri și liste. Diferența principală dintre cele două tipuri este că tuplul nu mai poate fi modificat după ce a fost declarat, fiind obiect immutable.

 • lista se declară folosind paranteze drepte: [].
 • tuplul se declară folosind paranteze rotunde: ().
 • elementele unei liste sau ale unui tuplu pot fi de tipuri diferite.
 • nu există vectori în Python, însă există un modul array care se comportă ca o listă cu restricții asupra tipului elementelor din ea.
 • design tip: de obicei tuplurile se folosesc pentru date heterogene, iar listele pentru date omogene (toate de același tip)
lista = ["string", 10]
tuplu = ("string", 10)

Accesarea elementelor unei liste sau unui tuplu se face la fel ca în cazul șirurilor de caractere, cu indecși pozitivi, negativi sau folosind operatorul :. Spre deosebire de stringuri și tupluri, elementele unei liste pot fi modificate cu ajutorul accesării prin indecși.

Exemple și operații pe liste

Exemple și operații pe liste

Operații utile (lista completă este dată în documentație):

 • len(lista) - întoarce numărul de elemente din listă
 • lista.append(x) - adaugă un element la sfârșitul listei
 • lista.extend(alta_lista) - concatenează alta_lista la lista
 • lista.sort() - sortează elementele listei
 • lista.reverse() - inversează ordinea elementelor din listă
 • afișarea unei liste se poate face folosind un simplu print <nume_lista>.
 • putem referi o sublistă a unei liste, ajutându-ne de doi indecși: sublista = lista[index1:index2]
lab1_list_example.py
alta_lista = [1,2,3,4]
lista = []
lista.append(5)       # lista va fi [5]
lista.extend(alta_lista)  # lista va fi [5, 1 ,2, 3, 4] 
del lista[0]        # lista va fi [1, 2, 3, 4]
del lista[0:2]       # lista va fi [3, 4]
print([1,2,3][2:2])     # afiseaza []
print([1,2,3][0:2])     # afiseaza [1, 2]
print([1,2,3][2:5])     # afiseaza [3]

Elementele unui tuplu nu mai pot fi modificate după ce au fost declarate. Din acest motiv nicio funcție prezentată mai sus ce modifică elementele unei liste nu poate fi aplicată asupra tuplurilor. Exemplul de mai jos ilustrează faptul că listele pot fi modificate și sunt mutable, iar tuplurile immutable.

>>> a = [1,2,3]
>>> b = a
>>> b[1] = 5
>>> b
[1, 5, 3]
>>> a
[1, 5, 3]
>>> t = (1,2,3)
>>> t[1] = 5
Traceback (most recent call last):
 File "<stdin>", line 1, in <module>
TypeError: 'tuple' object does not support item assignment

O nouă listă poate fi creată din altă listă folosind list comprehensions: o expresie urmată de o clauza for, apoi de 0 sau mai multe clauze for sau if.

>>> print([ elem*2 for elem in [1,2,3,4] if elem!= 3])
[2, 4, 8]
>>> print([(x, x**2) for x in [1,2,3,4]])
[(1, 1), (2, 4), (3, 9), (4, 16)]

Putem crea liste din alte liste folosind expresii funcționale și funcții lambda, pe care le-ați aprofundat la Paradigme de Programare în anul 2: map, filter și reduce (care este echivalentul lui foldl din Racket și din Haskell). De notat este conversia la list, deoarece tipul de retur al funcționalelor este un obiect iterabil.

>>> l = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]
>>> list(map(lambda x: x + 1, l))
[2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11]
>>> list(filter(lambda x: x > 5, l))
[6, 7, 8, 9, 10]
>>> from functools import reduce
>>> reduce(lambda x, y: x + y, l, 0)
55

Pentru a folosi reduce, trebuie importat modulul functools.

Dicționare

O structură dicționar este un set neordonat de chei și valori în care valoarea poate fi cautată folosindu-se cheia. Cheile sunt obiecte hashable, ceea ce presupune că au o funcție hash ce întoarce întotdeauna aceeași valoare pentru obiectul respectiv. Atenție! listele, dicționarele și alte tipuri de date mutable nu sunt hashable, deci folosirea lor drept chei nu este posibilă.

 • dicționarele sunt declarate folosind acolade, elementele sunt de forma cheie:valoare, despărțite de virgule.
 • ordinea de stocare este arbitrară, iar cheile pot să fie de tipuri diferite
dict={}
dict[0] = "primul"
dict["unu"] = 2   
print(dict)     # {0: 'primul', 'unu': 2}
dict2 = dict
dict2[3] = "ceva" 
 
del dict2["unu"] 
print(dict)         # {0: 'primul', 3: 'ceva'}
print(len(dict))      # 2
print(5 in dict)  # False
if 0 in dict:
  dict["3"] = 2 
print(dict)         # {0: 'primul', '3': 2, 3: 'ceva'}
print(list(dict.keys()))     # [0, '3', 3]

Câteva operații utile (lista completă o găsiți în documentație):

 • len(some_dict) - pentru a afla dimensiunea unui dicționar
 • del some_dict[cheie] - pentru a șterge o intrare din dicționar
 • operatorul in - pentru a afla dacă o cheie este în dicționar, înlocuitor pentru funcția has_key(cheie) din Python2
 • keys() - întoarce o listă ce conține toate cheile din dicționar

Structuri condiționale

if conditie1:
  instructiuni
elif conditie2:
  instructiuni
else:
  instructiuni
 • Pot exista mai multe secțiuni elif sau nici una, iar secțiunea else apare o dată sau niciodată.
 • Numarul 0, listele și tuplurile goale, string-urile vide și valoarea None sunt considerate False dacă sunt folosite în evaluarea unei condiții.

Python nu oferă vreo construcție de tip switch, iar operatorul condițional nu are forma ?:, ci x if cond else y .

>>> a = 1
>>> b=0 if a>0 else 2
>>> b
0

Structuri repetitive

Instrucțiunea ''for''

Instrucțiunea for iterează după elementele unei secvențe, fie ea String, list sau tuple.

for elem in lista:
  instructiuni

În partea de după in din for-uri se folosesc și funcții care întorc liste, ca de exemplu range(): * range(stop) sau range(start, stop [,step]) - formează o listă cu elemente mai mici ca stop în progresie aritmetică, cu rația step. Primul element al listei este start. Implicit start este 0 si rația este 1.

for i in range(len(s)):
  print(s[i])

Instrucțiunea ''while''

Instrucțiunea while continuă iterația cât timp condiția specificată este adevarată.

while conditie:
  instructiuni

Instrucțiunea break termină forțat orice buclă while sau for, iar instrucțiunea continue sare la următoarea iterație.

Click aici pentru exemple de folosire ale clauzei else pentru for și while

Click aici pentru exemple de folosire ale clauzei else pentru for și while

Instrucțiunile while și for pot avea o clauză else. Aceasta se execută când se termină lista după care se face iterația for sau atunci când condiția while a devenit False. Instrucțiunile din clauza else nu se execută în cazul în care bucla este terminată printr-o instrucțiune break.

De ce avem nevoie de așa ceva? În exemplul următor avem cazul clasic în care ieșim din buclă când se îndeplinește o condiție și vrem să știm în codul de după buclă dacă s-a ajuns la acea condiție sau nu.

  s = [1,2,3,0,3,4]
  exists = False
  for i in s:
    if i == 0:
      exists = True
      break
  if exists:
    print("Exista")
  else: 
    print("Nu exista")

Folosind clauza else nu mai avem nevoie nici de variabila intermediară, nici de verificarea acesteia după buclă.

  s = [1,2,3,0,3,4]
  for i in s:
    if i == 0:
      print("Exista")
      break
  else:
    print("Nu exista") 

Funcții

Funcțiile sunt definite folosind cuvântul cheie def urmat de o listă de argumente și apoi de ”:”.

 • lista de argumente conține doar numele acestora, tipul lor fiind cel trimis la apelul funcției.
 • se pot specifica valori implicite pentru parametrii unei funcții, iar dacă la apelare nu se include acel parametru este luată valoarea implicită
 • dacă nu se include return sau se execută return fară argumente, atunci funcția va întoarce None.
 • dacă o metodă vreți să o lăsați fără implementare, folosiți keyword-ul pass

Funcțiile în Python sunt obiecte!. Le putem transmite ca argumente și atribui. Observați __class__ în exemplul de mai jos. >>> def hello_asc(): print("hello")

>>> dir(hello_asc)

['__call__', '__class__', '__closure__', '__code__', '__defaults__', '__delattr__', '__dict__', '__doc__', '__format__', '__get__', '__getattribute__', '__globals__', '__hash__', '__init__', '__module__', '__name__', '__new__', '__reduce__', '__reduce_ex__', '__repr__', '__setattr__', '__sizeof__', '__str__', '__subclasshook__', 'func_closure', 'func_code', 'func_defaults', 'func_dict', 'func_doc', 'func_globals', 'func_name']

>>> f = hello_asc

def fractie(x, y=1):  # y are valoare implicita
  if (y==0):
    return     # va întoarce None
  else:
    return float(x)/float( y)
def fractie2():
  #TODO
  pass
 
print(fractie(6, 4))
print(fractie(6))    # y va fi 1

Click aici pentru exemple de parametri * și * *

Click aici pentru exemple de parametri * și * *

Funcțiile mai pot fi apelate folosind mapări de forma: nume_parametru = valoare. Pentru exemplul de mai sus se mai poate apela funcția și astfel:

fractie(y=7, x=5)   # in cazul acesta nu mai conteaza ordinea
fractie(6, y=1)

Dacă o funcție are un parametru de forma *lista, atunci la apelare acesta va conține un tuplu de argumente, ca în exemplul următor:

def suma(*lista):
  s=0
  for i in lista:
    s=s+i
  return s
 
print(suma(2,3,5))

Dacă o funcție are un parametru de forma **nume, atunci la apelare acesta va conține un dicționar de argumente, ca în exemplul următor:

def afisare(**nume):
  for i in nume.keys():
    print(i, ':', nume[i])
 
afisare(client="Alex", vanzator="Alina")

Execuția instrucțiunilor de mai sus va afișa:

client : Alex
vanzator : Alina

Python oferă o serie de funcții predefinite (built-in functions) cum ar fi: len pentru lungimea unui obiect de tip colecție, id care în implementarea CPython întoarce adresa de memorie a obiectului, funcții de conversie de tip cum ar fi str, int, float, bool, etc.

Variabile globale

Pentru a accesa variabilele globale ale programului într-o funcție, trebuie să folosim cuvântul cheie global cu sintaxa: global some_var.

Nu este necesară folosirea acestui cuvânt cheie atunci când în funcție doar se citește variabila respectivă. Este obligatorie folosirea global doar dacă în funcție se dorește modificarea valorii variabilei. Fără această declarație s-ar crea o nouă variabilă locală funcției, care nu ar afecta valoarea variabilei globale.

Includerea de cod extern

În Python se pot include funcții, variabile și clase definite în alte fișiere. Un astfel de fișier, ce poate fi inclus, poartă denumirea de modul. Exemplu:

import random

Atunci când includem modulul putem să îl folosim cu un alt nume, eventual, pentru a evita coliziuni de denumiri:

import random as rand

Instrucțiunea import din exemplul de mai sus nu încarcă în tabela de simboluri numele funcțiilor definite în modulul random, ci doar numele modulului. Folosind acest nume se pot accesa funcții definite în interiorul modulului folosindu-se sintaxa nume_modul.nume_functie(parametri).

random.random()

Un alt mod de a include este folosind from <nume_modul> import <lista_constructii>, în felul acesta vom avea acces doar la clasele/metodele din modul precizate în <lista_constructii>. Această modalitate este indicată atunci când un modul are un număr foarte mare de clase. Un alt avantaj al acestei metode este că nu se mai folosește numele modulului atunci când se utilizează această construcție, ca în exemplul de mai jos:

from random import random # se include doar metoda random()
random()         # se apeleaza metoda random

Excepții

Ca și Java și alte limbaje de nivel înalt, Python oferă suport pentru excepții. Pentru prinderea excepțiilor aruncate de către funcții se folosește mecanismul try-except, asemănator celui try-catch din Java.

try:
  x = int(buffer)
except ValueError as e:
  print("Date de intrare invalide")
finally:
  # clean-up 

Mecanismul funcționează în felul următor:

 • se execută instrucțiunile din blocul try
 • dacă apare o excepție tratată de un bloc except, execuția sare la instrucțiunile din blocul respectiv. După ce excepția este tratată, execuția continuă cu prima instructiune de după blocul try
 • dacă apare o excepție ce nu este tratată de niciun bloc except, aceasta continuă să fie propagată.
 • instrucțiunile din blocul finally se execută întotdeauna, indiferent dacă a fost prinsă o excepție sau nu, iar excepțiile netratate se aruncă dupa ce se execută blocul finally. Blocul acesta este opțional și este folosit pentru acțiuni de “clean-up”, de exemplu închiderea fișierelor.

O excepție poate fi aruncată folosind instrucțiunea raise. Aceasta poate fi folosită și fară argumente în interiorul unui bloc except pentru a re-arunca excepția prinsă de blocul respectiv.

if (j>100):
  raise ValueError(j)

O instrucțiune try poate avea mai multe clauze except. Ultima clauză except poate să nu aibă specificată nicio excepție de tratat fiind astfel folosită pentru a trata toate exceptiile netratate de celelalte clauze.

Pe lângă while și for, și construcțiile try-except pot avea opțional și o clauză else. Instrucțiunile din blocul else sunt executate atunci când blocul try nu generează nicio excepție.

Python oferă un set de excepții predefinite (built-in), conținute în modulul exceptions (lista lor este în documentație). În afară de acestea, pentru a vă defini propriile excepții este necesar să creați o subclasă a clasei Exception.

Puteți folosi în loc de blocul try-except și keyword-ul with, ca în exemplul din secțiunea Operații cu fișiere. Această construcție apelează automat o metodă de clean-up a obiectului (ex: close pentru fișiere) la apariția unei excepții. Acestă construcție o vom folosi în laboratoarele următoare și pentru obiectele de sincronizare.

Operații cu fișiere

Lucrul cu fișiere este, de asemenea, simplu, iar obiectele și metodele utilizate sunt oferite în modulul io.

Pentru a obține un obiect de tip fișier, se apelează funcția open, de obicei cu doi parametri:

 • numele (calea) fișierului
 • modul de acces
  • r - read only
  • w - write only și dacă există va fi suprascris
  • a - append
  • r+ - citire şi scriere
  • rb, wb, r+b - deschide fișierul în mod binar
import io
f = open('input.txt','w')
f.write("hello")
f.close()

Odată obținut obiectul fișier f, se vor putea folosi funcțiile pentru lucrul cu fișiere: read, readline, readlines, write, seek sau close ca metode ale clasei file (e.g. f.read()).

Spre deosebire de Java, Python nu vă obligă să încadrați codul de lucru cu fișierele într-un bloc try/catch pentru a preveni eventualele excepții. Este recomandat însă să îl încadrați în try/except, sau să folosiți operatorul with introdus în Python 2.5, ca în exemplul următor.

with open('in.txt', 'r') as f:
  for line in f:  #citire linie cu linie din fisier
    print(line)

Pentru manipularea path-urilor, verificarea fișierelor și directoarelor și alte operații cu acestea puteți folosi funcțiile din modulele os și os.path. Exemplul următor folosește funcțiile de verificare a existenței și tipului unui path.

import os, os.path
if not os.path.exists(output_folder):
    os.mkdir(output_folder)
elif not os.path.isdir(output_folder):
  print("Given path is not a folder")

Main-ul

Construcția __main__ este opțională în scripturile Python, și rolul său este similar funcțiilor main din alte limbaje (C, Java etc).

Codul conținut într-un script Python este executat și fără prezența acestui mecanism, însa dezavantajul omiterii lui este că atunci când se include fișierul cu import se va executa și codul din el, ca în exemplul următor:

utilities.py
def f1():
  print("hello1")
 
f1()
mymodule.py
import utilities
utilities.f1()
$ python mymodule.py 
hello1
hello1

Dacă în modulul utilities apelul funcției f1() se afla într-un __main__, aceasta nu se apela, deoarece __name__ este numele modulului inclus și codul de după if __name__ == "__main__": nu se va executa.

def f1():
  print(__name__)
  print("hello1")
 
if __name__ == "__main__":
  f1()
$ python mymodule.py 
utilities
hello1
$ python utilities.py 
__main__
hello1

Exerciții

Folosind scheletul de cod implementați un CoffeeMaker. Acesta primește comenzi de la utilizator (e.g. să facă o cafea) și afișează rezultatele/mesajele. Comenzile sunt definite în modulul task0. Puteți personaliza mesajele afișate, resursele, puteți alege ce structuri de date să folosiți etc.

Task 1 - Implementați comenzile din fisierul coffee_maker.py

 • Urmăriți exemplu dat pentru a vedea comenzile și rezultatul lor
 • folosirea funcțiilor și a blocului __main__
 • folosiți cel puțin o dată o funcție a stringurilor (e.g. strip(), lower(), format()) și un alt mod de a afișare în afară de cel cu concatenare (e.g. interpolare cu %, format())
 • rulați pylint coffee_maker.py, observați statisticile ​și aduceți cel puțin o îmbunătățire code-style-ului ​(dacă e cazul)

Instalare pylint: sudo apt install pylint3

Task 2 - citiți rețetele pentru cafea din fișierele oferite în directorul recipes. Implementați citirea în modulul load_recipes.py.

Disclaimer: Recomandăm scrierea în engleză a documentației, comentariilor și a numelor de variabile, funcții, clase, module atât la laborator cât și la teme. Încercăm să vă oferim schelete de cod care să respecte acest lucru.

Folosiți documentația modulelor Python necesare în exerciții! În documentație aveți și exemple de utilizare ale unor metode sau construcții de limbaj.

Recomandăm parcurgerea acasă și a exercițiilor din anii trecuți sau a materialelor recomandate în secțiunea Referințe pentru a vă familiariza mai bine cu limbajul de programare Python pentru următoarele două laboratoare și pentru tema 1.

Resurse

Referințe

asc/laboratoare/01.txt · Last modified: 2024/02/29 13:27 by giorgiana.vlasceanu
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0