Folosire X11 în WSL2

Pentru a putea beneficia de X11 forwarding atunci când folosiți ssh, pe sistemele Windows trebuie să aveți instalat un server X.

Recomandăm VcXsrv. Odată instalat serverul X, deschideți aplicația XLaunch și urmați indicațiile din imaginile de mai jos

Nu uitați să bifați opțiunea “Disable access control”.

În terminal, adăugați la finalul fișierului ~/.bashrc următoarele două linii:

export DISPLAY=$(awk '/nameserver / {print $2; exit}' /etc/resolv.conf 2>/dev/null):0.0
export LIBGL_ALWAYS_INDIRECT=1

Nu uitați să reîncărcați conținutul fișierului ~/.bashrc

$ source ~/.bashrc

Acum vă puteți autentifica folosind X11.

$ ssh -X user@fep.grid.pub.ro

Nu uitați să deschideți aplicația XLaunch înainte de a vă conecta folosind ssh -X.

Un mic tutorial de instalare Xming + Putty pentru accesul cu X11 forwarding din Windows poate fi gasit aici: https://www.youtube.com/watch?v=FlHVuA_98SA

Site oficial Putty: https://www.putty.org

Site oficial XMing: http://www.straightrunning.com/XmingNotes/

asc/res/wsl-x11.txt · Last modified: 2023/03/29 14:50 by emil.slusanschi
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0