Regulament

Notare, teme și observații generale

Notare

Nota la ASC se formează în următorul fel:

Examen (max 5p):

 • 5p: Examenul teoretic (scris sau oral)
 • 0.5p: Bonus activitate / teste de curs

Activitatea în timpul semestrului (max 5.5p):

 • Laboratorul și temele, care se trunchiază la 5p din cele maxim 5.5p posibile (fără bonusuri). Pentru intrare în examen sunt necesare > 2.5p.
  • 1p: Activitatea la laborator (rezolvari in timpul laboratorului / interactiune laborator / prezentare temele 1, 2, 3 in laboratoarele 11-14)
  • 4.5p: Temele din timpul semestrului = 1.5p fiecare temă. Bonusurile temelor se adaugă celor 4.5p puncte posibile pentru teme.

* Există posibilitatea de obținere a unor bonusuri pentru echivalarea activității de la laborator / teme, prin participarea la concursuri studențești. Aceste punctaje se vor limita la maxim 2 puncte și vor fi oferite doar pe baza feedback-urilor explicite de la organizatorii ACS ai concursurilor respective.

Teme

Cele 3 teme au următorul punctaj:

 • 1.5p - tema 1 - Comunicare și Sincronizare (în Python).
 • 1.5p - tema 2 - Programare hibridă CPU / GPU (în C/C++).
 • 1.5p - tema 3 - Optimizare de cod serial (în C).

Temele au un termen de predare specificat în enunț. Se acordă un bonus de 10% din punctajul obținut, pentru trimiterea temei cu 2-3 zile înaintea termenului de predare. Se aplică o depunctare de 10% din punctajul maxim al temei pentru fiecare zi de întârziere-pană la maxim 7 zile.

Unele teme pot avea bonusuri ce vor constau în maxim 20% din baremul obținut. Aceste bonusuri vor fi specificate explicit în enunțul fiecărei teme și se vor adăuga după eventualele depunctări pentru trimitere întarziată.

Formatarea și predarea temelor

Formatul arhivei este doar zip, nu alt tip de arhivare, altfel nu vor fi luate în considerare. Condiții necesare acceptării temei (acestă regulă va fi preemptată de condițiile impuse în enunțul temei):

 • Existența unui README
 • Comentarii sugestive în cod
 • Avand in vedere ca majoritatea temelor nu vor mai fi prezentate, recomandam ca atat README-urile cat si comentariile din cod sa fie cat mai bine realizate
 • Unde se specifică explicit în textul temei: Makefile funcțional cu directive de bază pentru compilarea și rularea temei (“build”, “run”, “submit-job”, “make-plot”, “draw-plot”), aflat neapărat în rădăcina arhivei.
 • Dacă tema nu rulează automat (fie printr-un script, schelet de cod, Makefile) atunci NU va fi punctată.
 • Toate fișierele (sursă) de rezolvare a temei (Makefile, fișiere sursă, binare, date de intrare, etc) sunt în rădăcina arhivei (fără directoare adiționale). Dacă tema necesită totuși directoare adiționale atunci acestea se află în rădăcina arhivei.
Copierea
 • În caz de copiere (sau cumpărare) a unei teme, se va oferi punctaj 0 atât pentru sursă cât și pentru destinație, fără posibilitatea de a intra în examen pentru ambele părti implicate! Se va discuta direct atât cu Emil Slușanschi (profesorul responsabil pentru evaluarea/discutarea temelor), cât și cu asistenții studenților implicați.
 • Este interzisă publicarea în repository-uri publice (de orice tip) a rezolvărilor pentru toate temele.
 • Folosirea unei rezolvări disponibile online, cu excepția resurselor puse la dispoziție în enunțul temei, este considerată copiere.
Prezentarea și notarea temelor
 • Temele se prezintă pe MS Teams în fața întregii grupe de la laborator. Asistentii vor alege prin sondaj studentii care vor prezenta teme pe MS Teams.

Recuperarea materiei

În cazul nepromovării examenului de restanță, se poate păstra punctajul complet din anii precedenți, dacă se respectă condiția de intrare în examen (> 2.5p). Dacă nu a fost respectată condiția de intrare în examen trebuie refacută activitatea de pe parcurs (laboratoare + teme), nu se pastrează punctaje parțiale din anul precedent.

Observații generale

 • Prezența la toate activitățile didactice este obligatorie.
 • Vom încerca să răspundem în 24-48 ore la intrebările puse de către studenți pe forum.
 • Se recomandă un minim de discuții individuale (pe rețele de socializare). Discuțiile se poartă în general pe forum / mail / MS Teams.
 • Numărul de studenți de la examenul oral este limitat. Optarea pentru acest tip de examen poate fi făcută fie de student, fie de profesor.
 • La finalul laboratorului dorim să ne oferiți un feedback. Acesta poate fi dat pe site-ul cursului în timpul ultimelor două laboratoare/saptamani.
asc/regulament.txt · Last modified: 2024/03/25 18:16 by emil.slusanschi
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0