Tema 1 - Le Stats Sportif

 • Deadline: 7 aprilie 14 aprilie 2024, ora 23:55. Primiți un bonus de 10% pentru trimiterea temei cu 2 zile înaintea datei de 7 aprilie, adică înainte de 5 10 aprilie 2024, ora 23:55.

* Deadline hard: 14 aprilie 2024, ora 23:55. Veți primi o depunctare de 10% din punctajul maxim al temei pentru fiecare zi de întârziere, până la maxim 7 zile, adică până pe 14 aprilie 2024, ora 23:55.

 • Dată publicare: 25 martie
 • Actualizare deadline: 2 aprilie

Scopul temei

 • Utilizarea eficientă a elementelor de sincronizare studiate la laborator
 • Implementarea unei aplicații concurente utilizând o problemă clasică (client - server)
 • Aprofundarea anumitor elemente din Python (clase, elemente de sintaxă, threaduri, sincronizare, precum și folosirea modulelor Python pentru lucrul cu threaduri)

Enunț

În cadrul acestei teme veți avea de implementat un server python care va gestiona o serie de requesturi plecând de la un set de date în format *csv* (comma separated values). Serverul va oferi statistici pe baza datelor din csv.

Setul de date

Setul de date conține informații despre nutriție, activitatea fizică și obezitate în Statele Unite ale Americii în perioada 2011 - 2022. Datele au fost colectate de către U.S. Department of Health & Human Services. Informațiile sunt colectate per stat american (ex. California, Utah, New York) și răspund următorului set de întrebări:

 • 'Percent of adults who engage in no leisure-time physical activity'
 • 'Percent of adults aged 18 years and older who have obesity'
 • 'Percent of adults aged 18 years and older who have an overweight classification'
 • 'Percent of adults who achieve at least 300 minutes a week of moderate-intensity aerobic physical activity or 150 minutes a week of vigorous-intensity aerobic activity (or an equivalent combination)'
 • 'Percent of adults who achieve at least 150 minutes a week of moderate-intensity aerobic physical activity or 75 minutes a week of vigorous-intensity aerobic physical activity and engage in muscle-strengthening activities on 2 or more days a week'
 • 'Percent of adults who achieve at least 150 minutes a week of moderate-intensity aerobic physical activity or 75 minutes a week of vigorous-intensity aerobic activity (or an equivalent combination)'
 • 'Percent of adults who engage in muscle-strengthening activities on 2 or more days a week'
 • 'Percent of adults who report consuming fruit less than one time daily'
 • 'Percent of adults who report consuming vegetables less than one time daily'

Valorile pe care le veți folosi în calculul diverselor statistici la care răspunde aplicația voastră se găsesc în coloana Data_Value.

Detalii de implementare

Aplicația server pe care o dezvoltați este una multi-threaded. Atunci când serverul este pornit, trebuie să încărcați fișierul csv și să extrageți informațiile din el a.î. să puteți calcula statisticile cerute la nivel de request.

Întrucât procesarea datelor din csv poate dura mai mult timp, modelul implementat de către server va fi următorul: * un endpoit (ex. '/api/states_mean') care primește requestul și va întoarce clientului un job_id (ex. “job_id_1”, “job_id_2”, …, “job_id_n”) * endpointul '/api/get_results/job_id' care va verifica dacă job_id-ul este valid, rezultatul calculului este gata sau nu și va returna un răspuns corespunzător (detalii mai jos)

Mecanica unui request

Asociază un job_id requestului, pune jobul (closure care încalsulează unitatea de lucru) într-o coadă de joburi care este procesată de către un Thread pool, incrementează job_id-ul intern și returnează clientului job_id-ul asociat.

Un thread va prelua un job din coada de joburi, va efectua operația asociată (ceea ce a fost capturat de către closure) și va scrie rezultatul calculului într-un fișier cu numele job_id-ului în directorul results/.

Requesturile pe care trebuie să le implementați sunt

/api/states_mean

Primește o întrebare (din setul de întrebări de mai sus) și calculează media valorilor înregistrate (Data_Value) din intervalul total de timp (2011 - 2022) pentru fiecare stat, și sortează crescător după medie.

/api/state_mean

Primește o întrebare (din setul de întrebări de mai sus) și un stat, și calculează media valorilor înregistrate (Data_Value) din intervalul total de timp (2011 - 2022).

/api/best5

Primește o întrebare (din setul de întrebări de mai sus) și calculează media valorilor înregistrate (Data_Value) din intervalul total de timp (2011 - 2022) și întoarce primele 5 state.

/api/worst5

Primește o întrebare (din setul de întrebări de mai sus) și calculează media valorilor înregistrate (Data_Value) din intervalul total de timp (2011 - 2022) și întoarce ultimele 5 state.

În funcție de întrebare, primele state pot să aibă fie cel mai mic sau cel mai mare scor. De exemplu, pentru întrebarea: “Percent of adults who engage in no leisure-time physical activity”, primele state (best) vor avea scorurile cele mai mici, iar worst vor avea scorurile cele mai mari. Pentru întrebarea: “Percent of adults who engage in muscle-strengthening activities on 2 or more days a week”, primele state (best) vor avea scorurile cele mai mari, iar worst vor avea scorurile cele mai mici.

/api/global_mean

Primește o întrebare (din setul de întrebări de mai sus) și calculează media valorilor înregistrate (Data_Value) din intervalul total de timp (2011 - 2022) din întregul set de date.

/api/diff_from_mean

Primește o întrebare (din setul de întrebări de mai sus) și calculează diferența dintre global_mean și state_mean pentru toate statele.

/api/state_diff_from_mean

Primește o întrebare (din setul de întrebări de mai sus) și un stat, și calculează diferența dintre global_mean și state_mean pentru statul respectiv.

/api/mean_by_category

Primește o întrebare (din setul de întrebări de mai sus) și calculează valoarea medie pentru fiecare segment (Stratification1) din categoriile (StratificationCategory1) fiecărui stat.

/api/state_mean_by_category

Primește o întrebare (din setul de întrebări de mai sus) și un stat, și calculează valoarea medie pentru fiecare segment (Stratification1) din categoriile (StratificationCategory1).

/api/graceful_shutdown

Răspunde la un apel de tipul GET și va duce la notificarea Thread Poolului despre încheierea procesării. Scopul acesteia este de a închide aplicația într-un mod graceful: nu se mai acceptă requesturi noi, se termină de procesat requesturile înregistrate până în acel moment (drain mode) și apoi aplicația poate fi oprită.

/api/jobs

Răspunde la un apel de tipul GET cu un JSON care conține toate JOB_ID-urile de până la acel moment și statusul lor. De exemplu:

{
 "status": "done"
 "data": [
  { "job_id_1": "done"},
  { "job_id_2": "running"},
  { "job_id_3": "running"}
 ]
}
/api/num_jobs

Răspunde la un apel de tipul GET cu numărul joburilor rămase de procesat. După un /api/graceful_shutdown și o perioadă de timp, aceasta ar trebui să întoarcă valoarea 0, semnalând astfel că serverul flask poate fi oprit.

/api/get_results/<job_id>

Răspunde la un apel de tipul GET (job_id-ul este parte din URL). Acesta verifică dacă job_id-ul primit este valid și răspunde cu un JSON corespunzător, după cum urmează:

1. JOB_ID-ul este invalid

{
 "status": "error",
 "reason": "Invalid job_id"
}

2. JOB_ID-ul este valid, dar rezultatul procesării nu este gata

{
 "status": "running",
}

3. JOB_ID-ul este valid și rezultatul procesării este gata

{
 "status": "done",
 "data": <JSON_REZULTAT_PROCESARE>
}

Server

Implementarea serverului se face folosind framework-ul flask și va extinde scheletul de cod oferit. Mai multe detalii despre Flask găsiți mai jos. Deasemeni, un tutorial extensiv (pe care vi-l recomandăm) este The flask mega tutorial.

Python Flask este un micro-framework web open-source care permite dezvoltatorilor să creeze aplicații web ușor și rapid, folosind limbajul de programare Python. Flask este minimalist și flexibil, oferind un set de instrumente de bază pentru crearea unei aplicații web, cum ar fi rutele URL, gestionarea cererilor și a sesiunilor, șablonarea și gestionarea cookie-urilor. Cu Flask, dezvoltatorii pot construi rapid API-uri sau aplicații web de dimensiuni mici și medii.

Instalare și activarea mediului de lucru

Pentru a instala Flask, creați-vă un mediu virtual (pentru a nu instala pachete global, pe sistem) folosind comanda

$ python -m venv venv

Activați mediul virtual

$ source venv/bin/activate

Și instalați pachetele din fișierul requirements.txt

$ python -m pip install -r requirements.txt

Pașii de creare a mediului virtual și de instalare a pachetelor se regăsesc în fișierul Makefile. Astfel, pentru a vă crea spațiul de lucru, rulați următoarele comenzi în interpretorul vostru de comenzi (verificat în bash și zsh)

make create_venv
source venv/bin/activate
make install
Quickstart

O rută în cadrul unei aplicații web, cum ar fi în Flask, reprezintă un URL (Uniform Resource Locator) specific către care aplicația web va răspunde cu un anumit conținut sau funcționalitate. Atunci când un client (de obicei un browser web) face o cerere către serverul web care găzduiește aplicația Flask, ruta determină ce cod va fi executat și ce răspuns va fi returnat clientului. În Flask, rutele sunt definite folosind decoratori care leagă funcții Python de URL-uri specifice, permitând astfel aplicației să răspundă în mod dinamic la cereri (requesturi).

În Flask, puteți defini o rută care răspunde la un apel de tip GET folosind decoratorul @app.route() și specificând metoda *HTTP* (methods=['GET']). Pentru a răspunde la un apel de tipul POST (apel folosit pentru a trimite date de către un client către server) folosim același decorator și specificăm methods=['POST']. De exemplu:

from flask import request

@app.route('/', methods=['GET'])
def index():
  return 'Aceasta este o rută care răspunde la un apel de tip GET'

@app.route('/post', methods=['POST'])
def post_route():
  data = request.json # Se obțin datele JSON trimise prin POST
  return 'Aceasta este o rută care răspunde la un apel de tip POST'

În cazul API-urilor este un best practice ca datele returnate să fie în format JSON, pentru a fi ușor de prelucrat de către alte servicii în mod programatic. Pentru a returna un obiect JSON în Flask, vom folosi helperul jsonify() ca în exemplul de mai jos:

from flask import request, jsonify

@webserver.route('/api/post_endpoint', methods=['POST'])
def post_endpoint():
  if request.method == 'POST':
    # Presupunem că metoda conține date JSON
    data = request.json
    print(f"got data in post {data}")
    
    # Procesăm datele primite
    # Pentru exemplu, vom returna datele primite
    response = {"message": "Received data successfully", "data": data}
    return jsonify(response)
  else:
    # Nu acceptăm o altă metodă
    return jsonify({"error": "Method not allowed"}), 405

Structura input-ului și a output-ului

Interacțiunea cu serverul se va face pe bază de mesaje JSON, după cum este descris mai jos. Vă recomandăm să vă uitați în suita de teste, în directoarele input și output pentru a vedea informațiile mult mai detaliat.

Input

Un input pentru un request care primește doar o întrebare în următorul format:

{
 "question": "Percent of adults aged 18 years and older who have an overweight classification"
}

Unul care așteaptă o întrebare și un stat are următorul format:

{
 "question": "Percent of adults who engage in no leisure-time physical activity",
 "state": "South Carolina"
}
Output

Un răspuns JSON va avea mereu structura:

{
 "status": "done",
 "data": <JSON_REZULTAT_PROCESARE>
}

JSON_REZULTAT_PROCESARE este un obiect JSON așa cum se regăsește în directorul output, pentru fiecare endpoint din directorul tests.

Testare

Testarea se va realiza folosind atât unitteste, cât și teste funcționale.

Rularea testelor

Pentru a rula testele, folosiți fișierul Makefile. Într-un shell 1) activați mediul virtual și 2) porniți serverul

source venv/bin/activate
make run_server

Într-un alt shell 1) activați mediul virtual și 2) porniți checkerul

source venv/bin/activate
make run_tests

Trebuie să vă asigurați că ați activat mediul virtual înainte de a rula comenzile din make.

source venv/bin/activate

Dacă nu ați activat mediul virtual, make vă va arunca următoarea eroare (linia, ex 8, poate să difere).

Makefile:8: *** "You must activate your virtual environment. Exiting...". Stop.

Unittesting

Pentru testarea funcțiilor din server veți folosi modulul de unittesting al limbajului Python.

Click pentru sumar despre unittesting

Click pentru sumar despre unittesting

Pentru a defini un set de unitteste trebuie să vă definiți o clasă care moștenește clasa unittest.TestCase

demo_unittest.py
import unittest
 
class TestStringMethods(unittest.TestCase):
 
  def test_upper(self):
    self.assertEqual('foo'.upper(), 'FOO')

Pentru a defini un test, numele metodei trebuie să înceapă cu prefixul test_, așa cum puteți observa în exemplul de mai sus: test_upper. Verificările din corpul metodei se fac folosind metodele assert*, în exemplul de mai sus a fost folosită metoda assertEqual. O listă completă a metodelor de verificare disponibile este prezentată în documentație.

Pentru a rula testele, folosim subcomanda unittest:

$ python3 -m unittest demo_unittest.py
$ # puteti folosi optiunea -v pentru mai multe detalii
$ python3 -m unittest -v demo_unittest.py

Pentru a testa comportamentul definiți în fișierul unittests/TestWebserver.py o clasă de testare numită TestWebserver. Clasa TestWebserver va testa funcționalitatea tuturor rutelor definite de voi. Dacă definiți alte metode, va trebui să adăugați teste și pentru acestea.

Vă recomandăm să folosiți metoda setUp pentru a inițializa o instanță a clasei testate și orice altceva ce vă ajută în testarea codului. Un exemplu de utilizare a metodei setUp este disponibil în documentație.

Logging

Vrem să utilizăm fișiere de logging în aplicațiile pe care le dezvoltăm pentru a putea urmări flowul acestora a.î. să ne ajute în procesul de debug.

Folosind modulul de logging, trebuie să implementați un fișier de log, numit “webserver.log”, în care veți urmări comportamentul serverului.

În fișierul de log veți nota, folosind nivelul info(), toate intrările și ieșirile în/din rutele implementate. În cazul metodelor care au parametrii de intrare, informația afișată la intrarea în funcție va afișa și valorile parametrilor. Fișierul va fi implementat folosind RotatingFileHandler: astfel se poate specifica o dimensiune maximă a fișierului de log și un număr maxim de copii istorice. RotatingFileHandler ne permite să ținem un istoric al logurilor, fișierele fiind stocate sub forma “file.log”, “file.log.1”, “file.log.2”, … “file.log.max”.

Vă încurajăm să folosiți fișierul de log și pentru a înregistra erori detectate.

În mod implicit, timestamp-ul logurilor folosește timpul mașinii pe care rulează aplicația (local time). Acest lucru nu este de dorit în practică deoarece nu putem compara loguri de pe mașini aflate în zone geografice diferite. Din acest motiv, timestampul este ținut în format UTC/GMT. Asigurați-vă că folosiți gmtime, și nu localtime. Pentru aceasta trebuie să folosiți metoda formatTime.

O descriere completă a cum puteți utiliza modului de logging este prezentă în categoria HOWTO a documentației.

Precizări încărcare

Arhiva temei va fi încărcată pe moodle

Arhiva (fişier .zip) trebuie să conțină:

 • fișierele temei și alte fișiere .py folosite în dezvoltare ()
 • README
 • (opțional) fișierul git-log (Îl obțineți rulând comanda git log > git-log)
 • un exemplu de conținut al arhivei este mai jos
  api_server.py
  app/
  app/routes.py
  app/task_runner.py
  app/data_ingestor.py
  app/__init__.py
  README
  unittests/
  unittests/mytests.py
  git-log
  

Repository-ul pe care îl folosiți în procesul de implementare este necesar să fie privat.

Pentru a documenta realizarea temei, vă recomandăm să folosiți template-ul de aici

Punctare

Tema va fi verificată automat, folosind infrastructura de testare, pe baza unor teste definite în directorul tests.

Tema se va implementa Python>=3.7.

Notarea va consta în 80 pct acordate egale între testele funcționale, 10 pct acordate pentru unitteste și 10 pct acordate pentru fișierul de logging. Depunctări posibile sunt:

 • folosirea incorectă a variabilelor de sincronizare (ex: lock care nu protejează toate accesele la o variabilă partajată, notificări care se pot pierde) (-2 pct)
 • prezența print-urilor de debug (maxim -10 pct în funcție de gravitate)
 • folosirea lock-urilor globale (-10 pct)
 • folosirea variabilelor globale/statice (-5 pct)
  • Variabilele statice pot fi folosite doar pentru constante
 • folosirea inutilă a variabilelor de sincronizare (ex: se protejează operații care sunt deja thread-safe) (-5 pct)
 • alte ineficiențe (ex: creare obiecte inutile, alocare obiecte mai mari decât e necesar, etc.) (-5 pct)
 • lipsa organizării codului, implementare încâlcită și nemodulară, cod duplicat, funcții foarte lungi (între -1pct și -5 pct în funcție de gravitate)
 • cod înghesuit/ilizibil, inconsistenţa stilului - vedeți secțiunea Pylint
  • pentru code-style recomandăm ghidul oficial PEP-8
 • cod comentat/nefolosit (-1 pct)
 • lipsa comentariilor utile din cod (-5 pct)
 • fişier README sumar (până la -5 pct)
 • nerespectarea formatului .zip al arhivei (-2 pct)
 • alte situaţii nespecificate, dar considerate inadecvate având în vedere obiectivele temei; în special situațiile de modificare a interfeței oferite

Se acordă bonus 5 pct pentru adăugarea directorului .git și utilizarea versionării în cadrul repository-ului.

Temele vor fi testate împotriva plagiatului. Orice tentativă de copiere va fi depunctată conform regulamentului. Rezultatele notării automate este orientativă și poate fi afectată de corectarea manuală.

Pylint

Vom testa sursele voastre cu pylint configurat conform fișierului pylintrc din cadrul repo-ului dedicat temei. Atenție, rulăm pylint doar pe modulele completate și adăugate de voi, nu și pe cele ale testerului.

Deoarece apar diferențe de scor între versiuni diferite de pylint, vom testa temele doar cu ultima versiune. Vă recomandăm să o folosiți și voi tot pe aceasta.

Vom face depunctări de până la -5pct dacă verificarea făcută cu pylint vă dă un scor mai mic de 8.

Observații

 • Pot exista depunctări mai mari decât este specificat în secţiunea Notare pentru implementări care nu respectă obiectivele temei și pentru situatii care nu sunt acoperite în mod automat de către sistemul de testare
 • Implementarea şi folosirea metodelor oferite în schelet este obligatorie
 • Puteți adăuga variabile/metode/clase, însă nu puteți schimba antetul metodelor oferite în schelet
 • Bug-urile de sincronizare, prin natura lor sunt nedeterministe; o temă care conţine astfel de bug-uri poate obţine punctaje diferite la rulări succesive; în acest caz punctajul temei va fi cel dat de tester în momentul corectării
 • Recomandăm testarea temei în cât mai multe situații de load al sistemului și pe cât mai multe sisteme pentru a descoperi bug-urile de sincronizare

Resurse necesare realizării temei

Pentru a clona repo-ul și a accesa resursele temei 1:

student@asc:~$ git clone https://gitlab.cs.pub.ro/asc/asc-public.git
student@asc:~$ cd asc/assignments
student@asc:~/assignments$ cd 1-le_stats_sportif

Suport, întrebări și clarificări

Pentru întrebări sau nelămuriri legate de temă folosiți forumul temei.

Orice intrebare e recomandat să conțină o descriere cât mai clară a eventualei probleme. Întrebări de forma: “Nu merge X. De ce?” fără o descriere mai amănunțită vor primi un răspuns mai greu.

ATENȚIE să nu postați imagini cu părți din soluția voastră pe forumul pus la dispoziție sau orice alt canal public de comunicație. Dacă veți face acest lucru, vă asumați răspunderea dacă veți primi copiat pe temă.

asc/teme/tema1.txt · Last modified: 2024/04/06 18:12 by eduard.staniloiu
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0