03. [10p] VPC Subnets

Pentru a lansa instanțe într-un VPC trebuie să avem cel puțin un subnet. În VPC Dashboard, alegem secțiunea Subnets și opțiunea Create Subnet.

Este de preferat să alocăm subnet-uri în mai multe ”Zone de disponibilitate”/Availability Zones pentru redundanță. În laboratorul de astăzi, vom crea toate obiectele în același Availability Zone.

Mai departe, vom crea 4 subnets, unul public (pentru instanța Frontend) și 3 private (pentru instanțele Red, Green, Blue).

Alegem VPC-ul creat la Exercițiul 1 și alegem același Availability Zone pentru toate subnet-urile (de exemplu, eu-west-1a). Mai departe, alegem masca de rețea corespunzătoare (/28 pentru subnet-ul public și /26 pentru subnet-urile private):

  • 192.168.$X$.0/26
  • 192.168.$X$.64/26
  • 192.168.$X$.128/26
  • 192.168.$X$.192/28, unde $X$ - id-ul studentului

Recomandăm ca numele pentu subnet-uri să fie sugestive. Pentru exercițiul nostru:

  • student<X>_RED, unde X - id-ul studentului
  • student<X>_GREEN
  • student<X>_BLUE
  • student<X>_PUBLIC (aici vom adăuga instanța Frontend)

Observăm în lista de subnet-uri cele 4 subnet-uri create mai devreme:

De asemenea, putem vedea și tabelele de rutare pentru fiecare subnet.

rl/labs/aws/contents/03.txt · Last modified: 2023/11/05 12:01 by vlad_iulius.nastase
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0