02. [10p] Creare adresă IP publică

Dorim să ne creăm propria adresă IP publică statică pentru a o asocia mai târziu unei instanțe din topologia noastră. În VPC Dashboard, alegem secțiunea Elastic IPs și opțiunea Allocate New Address (păstrăm setările default), dăm un tag numit Name cu valoarea studentX_public și apăsăm Allocate.

Este un cost pentru fiecare adresă IP publică statică care nu este alocată unei instanțe (“totul în viață se plătește”).

Acum avem în lista de adrese IP publice statice din contul nostru, adresa IP alocată mai devreme.

rl/labs/aws/contents/02.txt · Last modified: 2023/11/05 12:00 by vlad_iulius.nastase
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0