Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rl:info:resurse:vm-laborator [2022/01/12 13:10]
florin.stancu [Local VM]
rl:info:resurse:vm-laborator [2022/11/15 23:51] (current)
florin.stancu upgrade to RL 2022 v2 :D
Line 3: Line 3:
 ===== OpenStack ===== ===== OpenStack =====
  
-Aveți opțiunea de a folosi [[http://​cloud.curs.pub.ro | cloud-ul facultății (OpenStack)]] pentru a rezolva temele / laboratoarele la RL.+Aveți opțiunea de a folosi [[http://​cloud.grid.pub.ro | cloud-ul facultății (OpenStack)]] pentru a rezolva temele / laboratoarele la RL.
  
-Pentru a porni o astfel de masină pentru prima dată, urmăriți tutorialul oficial de la [[https://​cloud.curs.pub.ro/​about/​tutorial-for-students/​ | această adresă]], cu următoarele puncte cheie / precizări:+Pentru a porni o astfel de masină pentru prima dată, urmăriți tutorialul oficial de la [[https://​cloud.curs.pub.ro/​about/​tutorial-for-students/​ | această adresă]] ​**ignorând punctul 1** (nu mai este necesar, conturile au fost deja create automat), cu următoarele puncte cheie / precizări:
  
     * Adăugați o pereche de chei privată-publică pe ''​fep.grid.pub.ro''​ (prin ssh) si copiați cheia publică pe OpenStack (folosind interfața web).     * Adăugați o pereche de chei privată-publică pe ''​fep.grid.pub.ro''​ (prin ssh) si copiați cheia publică pe OpenStack (folosind interfața web).
Line 12: Line 12:
     * Când creați instanța de mașină virtuală (în fereastra "​Launch instance"​),​ folosiți setările:     * Când creați instanța de mașină virtuală (în fereastra "​Launch instance"​),​ folosiți setările:
       * Dați un nume  specific instantei, folositi numele vostru si numarul laboratorului (e.g., "Iulia Florea Lab 8");       * Dați un nume  specific instantei, folositi numele vostru si numarul laboratorului (e.g., "Iulia Florea Lab 8");
-      * În meniul din stânga, la **Sources**,​ căutați ''​RL ​2020 v3''​ și apăsați pe săgeată sus pentru a o selecta;+      * În meniul din stânga, la **Sources**,​ căutați ''​RL ​2022 v2''​ și apăsați pe săgeată sus pentru a o selecta;
       * La **Flavor**, este suficient ''​m1.small'',​ nu aveți nevoie de mai multe procesoare sau memorie mare;       * La **Flavor**, este suficient ''​m1.small'',​ nu aveți nevoie de mai multe procesoare sau memorie mare;
       * La **Networks**,​ selectați ''​vlan9''​ și apăsați pe săgeata sus pentru a o seta;       * La **Networks**,​ selectați ''​vlan9''​ și apăsați pe săgeata sus pentru a o seta;
Line 30: Line 30:
  
  
 +<​hidden>​
 ===== Local VM ===== ===== Local VM =====
  
Line 71: Line 72:
 </​note>​ </​note>​
  
 +</​hidden>​
 ===== Topologie ===== ===== Topologie =====
  
rl/info/resurse/vm-laborator.1641985834.txt.gz · Last modified: 2022/01/12 13:10 by florin.stancu
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0