Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rl:info:regulament [2016/01/10 20:12]
mihai.carabas [Testul practic]
rl:info:regulament [2018/09/27 12:19] (current)
octavian.grigorescu [Regulament laborator]
Line 5: Line 5:
  
 ===== Regulament laborator ===== ===== Regulament laborator =====
-  * Laboratorul se desfășoară pe semigrupe. O semigrupă este formată din cel mult 14 studenți. Suplimentarea numărului de locuri dintr-o semigrupă se face doar cu acordul asistentului.+  * Laboratorul se desfășoară pe semigrupe. O semigrupă este formată din cel mult 16 studenți. Suplimentarea numărului de locuri dintr-o semigrupă se face doar cu acordul asistentului.
   * Cu acceptul asistentului de laborator este permisă schimbarea semigrupei doar în primele două săptămâni ale semestrului.   * Cu acceptul asistentului de laborator este permisă schimbarea semigrupei doar în primele două săptămâni ale semestrului.
   * Laboratoarele nu se pot reface, există sarcini cu punctaj suplimentar. (începând cu laboratorul 2)   * Laboratoarele nu se pot reface, există sarcini cu punctaj suplimentar. (începând cu laboratorul 2)
rl/info/regulament.txt · Last modified: 2018/09/27 12:19 by octavian.grigorescu
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0