linefollower Nitulescu Stefan Line follower robot

Line Follower Robot

Student: Nitulescu Stefan, 333CC

Introducere

Acest proiect se concentrează pe dezvoltarea unui robot autonom, care poate urmări o linie trasată pe o suprafață și evita obstacolele întâlnite în cale. Robotul va fi echipat cu senzori specializați pentru detectarea liniei și a obstacolelor.

Descriere generală

Schema bloc:

Hardware Design

Piese folosite:

 • Mounting Bracket for HC-SR04 Ultrasonic Sensor (Red) * 2 X Modul Bluetooth HC-05
 • HC-SR04 Ultrasonic Sensor
 • Motor driver
 • Line Sensor Array (with 3 Sensors)
 • Arduino UNO ATmega328p
 • SYB-170 Colored Mini Breadboard (White)
 • Robot Kit (2 Motors)
 • Wires

Schema electrica:

Software Design

Descrierea codului aplicaţiei (firmware):

 • mediu de dezvoltare: Arduino IDE 2.10
 • librării: NewPing.h
 • algoritmi:
   if(sonar.ping_cm() <= 20 && sonar.ping_cm() >= 7) {
    motor_stop();
   } else {
   if(C == 0 && L == 1 && R == 1) {
    motor_forward();
   } else if (C == 1 && L == 1 && R == 0) {
      motor_right();
    } else if (C == 1 && L == 0 && R == 1) {
      motor_left();
    } else if (C == 0 && L == 0 && R == 0) {
      motor_left();
      delay(500);
    } else {
      motor_backward();
    }
   } 

Rezultate Obţinute

Robotul urmareste cu succes traseul marcat cu dunga neagra.

Bibliografie/Resurse

pm/prj2023/danield/linefollower.txt · Last modified: 2023/05/28 23:21 by stefan.nitulescu
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0