Reguli generale și de notare

Notare pe parcursul semestrului

 • Punctaj laborator - 1 punct (evaluarea lucrării de laborator)
 • Test din materia de la laborator - 1 punct (colocviu la finalul laboratoarelor - pe Moodle)
 • Proiect - 3 puncte

Notare proiect

:!: Activitatea la orele de proiect (săptămânile 9-14) se va desfășura în jurul unor milestone-uri, momente în care veți avea de prezentat stadiul intermediar al proiectului asistentului vostru de proiect. Acestea sunt făcute pentru a vă împărți mai bine eforturile pe parcursul semestrului. Din acest motiv, fiecare milestone va avea asociată o depunctare dacă nu este prezentat la timp, după cum este specificat și mai jos.

Punctajul asociat proiectului este calculat pentru un maxim de 100 de puncte, care va fi scalat la 3p din nota finală.

Componentă Punctaj Condiție de punctare
Documentație Conținut wiki 20 :!: doar dacă există implementarea proiectului dincolo de placa Arduino UNO
Hardware Implementare 45 :!: doar dacă există implementarea proiectului dincolo de placa Arduino UNO
Mod de realizare ordonat 5
Software Implementare 25
Lizibilitate cod, Readme, etc. 5
Respectare milestone-uri - -5p pentru fiecare milestone nerespectat
Complexitate proiect - până la -20p, punctaj stabilit la prezentarea proiectului
Bonus Top 15 10 Primele 15 proiecte* din cele 3 serii primesc un bonus
Top 5 10 Primele 5 proiecte* din cele 3 serii primesc un bonus adițional
(*) Proiectele vor fi alese de echipa PM pe baza meritului

Condiții de intrare in examen:

 • obligatoriu 4 prezențe laborator pentru intrat în examen.
 • minim 2.5 puncte din 5 pentru intrare în examen

Alegerea temei de proiect se face prin discuții cu asistentul de proiect, care trebuie să-și dea acordul pentru tema aleasă de voi. În urma discuțiilor, asistentul vă va aproba tema.

Regulament Laborator

 • Lucrările de laborator au loc exclusiv în sălile de laborator (ED218 și ED217).
 • Se lucrează individual în simulatorul Tinkercad (acolo unde este nevoie), apoi se va implementa circuitul pe placa Arduino.
 • Studenții din alți ani, care repetă laboratorul, pot veni în orice interval orar, în limita locurilor disponibile.
 • Alegerea intervalul de laborator poate fi facută până la sfârșitul celei de-a doua săptămâni, dupa aceea nu mai se pot face mutări.
 • Laboratoarele pot fi recuperate doar in cadrul aceleiași săptamâni la oricare dintre semigrupe, în limita locurilor disponibile. Nu se punctează laboratoare trimise/prezentate ulterior.
 • Nu se acceptă întârzieri de mai mult de 15 minute de la începerea laboratorului.

Regulament Proiect

 • În cadrul laboratoarelor de proiect nu se punctează prezența, acestea sunt destinate discutiilor si lucrului la proiect, dar neprezentarea la minim 3 (mai puține dacă a fost zi liberă oficială in ziua laboratorului de proiect) dintre aceste întâlniri poate duce la neacordarea punctajului pe proiect.
 • Studenții pot veni la alte ore de proiect, pentru sfaturi/intrebări/ajutor, nu pentru notare (în limita timpului/locului disponibil)
 • Proiectul se prezintă la sfârșitul semestrului pentru notare. Proiectul se prezintă în cadrul evenimentului PM Fair.
 • Partea hardware a proiectului poate fi implementata și folosind breadboards
  • în acest caz, partea hardware trebuie să funcționeze complet ca să poate primi punctajul asociat ei, altfel se acordă 0.
 • :!: Proiectele copiate sau realizate de altă persoană duc la anularea punctajului din timpul semestrului, ceea ce implică repetarea materiei
 • :!: Proiectul este individual
 • Milestone-urile de la proiect sunt următoarele:
Milestone Etapă Deadline
M1 Schema bloc a proiectului; Listă de componente/module săptămâna 11
M2 Documentația finală a proiectului (wiki + pdf) săptămâna 13
PM Fair Prezentarea finală a proiectului 2 iunie (la PM Fair)

Milestone-urile M1 și M2 vor avea asociate un assignment pe http://cs.curs.pub.ro pe care va trebui să încărcați un fișier relevant (informații se vor găsi în fiecare assignment). Pentru M2 este absolut necesar ca documentația să fie încărcată în pagina voastră proprie de wiki de pe ocw al cursului de PM. Feedbackul pentru milestone-urile M1 si M2 îl veți primi pe moodle.

Regulament Test Final Laborator (Colocviu)

 • Grilă pe Moodle
 • Se dă la curs in saptamana 02-06 Mai din toată materia facută la laborator.
 • Durata: TBD
 • Aveți voie cu documentație (datasheet, suport de laborator, Internet).
 • Nu aveți voie să accesați pagini de email, sau să folosiți vreun chat, sa colaborați cu alți colegi. Celor care fac așa ceva li se anulează lucrarea.

Regulamentul de etica al ACS

pm/pm/lab/regulament.txt · Last modified: 2022/05/18 11:59 by alexandru.predescu
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0