Ghid folosire datasheet

Regula nr 1 - Citiți Table of Contents

Majoritatea informațiilor pe care le căutați se pot găsi ușor dacă citiți table of contents. De exemplu

 • Pinii se găsesc ușor la Pin Configurations
 • Detalii pentru Timer-ul 0 se găsesc în capitolul 8-bit Timer/Counter0 with PWM
 • Detalii despre USART se găsesc în capitolul USART
 • Caracteristicile electrice ale microcontrollerului (cât curent consumă, între ce tensiuni funcționează corect, etc.) se găsesc în capitolul Electrical Characteristics

 Table of Contents

Regula nr 2 - Fiecare periferic are interfață și mod de operare

Să luăm exemplul de mai sus, cu Timer 0. Capitolul se împarte în două mari părți (fiecare cuprinzând mai multe secțiuni):

 • Modul de funcționare: Se descrie în general perifericul, modul în care funcționează, particularitățile față de alte periferice similare. (secțiunile Features, Overview, Timer/Counter Timing Diagrams, etc.)
 • Modul de folosire: Perifericele sunt utilizate cu ajutorul unor registre speciale ale căror biți au o anumită semnificație pentru perifericul respectiv. Cu ajutorul acestor registre putem configura perifericul și interacționa cu el. Fiecare registru este descris intr-o secțiune separată ce contine:
  • Numele registrului (cel din figura de mai jos este TCCR0B). Acesta va fi numele macro-definiției cu care veți accesa registrul (ex: ca să scrieți valoarea 0x2f in registrul TCCR0B in C veți scrie: TCCR0B = 0x2f;)
  • Împărțirea pe biți. Există biți ce desemnează un singur flag (nu avem astfel de biți in figură) și grupuri de biți ce nu poartă semnificație decât împreună (cum sunt COM0A0:COM0A1, COM0B0:COM0B1 și WGM00:WGM02)
  • Fiecare bit/grup de biți este detaliat într-un mic paragraf cu eventuale trimiteri câtre descrierea modului de funcționare a perifericului
  • Se începe cu bitul cel mai semnificativ (în cazul registrului TCCR0A este COM0A1)
  • Grupurile nu trebuie neapărat să conțină biți adiacenți sau în vreo anumită ordine. WGM00:WGM02 sunt un exemplu de grup cu biți ce nu sunt adiancenți, deoarece WGM02 se alfă în registrul TCCR0B
  • Există biți read-only, biți write-only și biți read/write
  • Toți biții au o valoare inițială care este specificată în imagine, sub bitul respectiv

Regula nr 3 - If all else fails, Ctrl + F

Dacă și numai dacă nu ați găsit informația pe care o căutați acolo unde ar trebui să fie, atunci căutați cu opțiunea de find a viewer-ului vostru. Be warned! Numele registrelor se regăsește de multe ori în datasheet, nu orice mențiune vă aduce informația necesară!

Regula nr 4 - Folosiți cu încredere!

Toate informațiile de care veți avea despre o anumită componentă le veți găsi in datasheet-ul acelei componente. Într-adevăr, unele datahseet-uri vor fi scrise mai bine ca altele, vor fi mai bine structurate și vor descrie componenta mai în detaliu. Însă toate vor acoperi informații esențiale precum: caracteristici principale, mod de funcționare, mod de utilizare, caracteristici electrice, caracteristici fizice.

În timpul laboratoarelor puteți desigur să întrebați asistentul dar foarte probabil și el/ea vă va direcționa către datasheet fiindcă nu are rost sa pierdeți timpul cu informații ce ar putea fi greșite (nici noi nu știm pe de rost ce scrie in datasheet și nu ne așteptăm sa știți nici voi :-P). Așă că folosiți cu încredere și spor la lucru!

pm/tutorial/datasheet.txt · Last modified: 2020/02/27 12:23 by ana.constantinescu
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0