Gadget Multifuncțional

Nume: Gora Ștefan

Grupa: 334CB

Introducere

Proiectul constă într-un dispozitiv arduino cu ecran lcd ce poate indeplinii mai multe functii ale aparatelor obișnuite. Aceasta poate fii folosit ca și cronometru, counter și chiar un calculator de buzunar ce poate efectua operații aritmetice de bază.Acesta dispune de un meniu prin care se poate selecta funția dorită. Am ales aceată temă de proiect deoarece consider că pe măsură ce evoluză tehnolgia tot mai multe dispozitive vor ajunge să îndeplinească cât mai multe operații simpliste.

Descriere generală

Hardware Design

Materiale Utilizate

 • Arduino Uno
 • Butoane x3
 • Modul I2C
 • Ecran LCD
 • Sursă de 5V
 • Fire
 • Breadboard

Materiale Auxiliare:

 • Stație de lipit
 • Cositor
 • Spumă de răcit pentru lipituri

Schemă Electrică

Software Design

Mediu de implementare

Am folosit Arduino IDE.

Structura Codului

 • Wire.h
 • LiquidCrystal_I2C.h

Structura codului este relativ simplă. Am duoă butoane care apelează doua funcții de check ce fac diferite operații în funcție de gadjet este setat.
Cât timp meniul este afișat cele două butoane au rol de navigare și de selectare a operației dorite.
Cel dea-l treilea buton se comportă ca un reset și controlează un boolean prin care se afișează sau nu meniul de selectare a gadcetului.

Rezultate Obţinute

pm/prj2022/sgherman/gadget_multifunctional.txt · Last modified: 2022/05/27 23:39 by stefan.gora
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0